Студенттерди кабыл алуучу бөлүмдөр

2019-2020-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөргө студенттер кабыл алынат. Таблицада бөлүмдөрдүн коду, аты, окуу мөөнөтү, артыкчылык берилүүчү сабактар жана бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Тандоо баракчасын толтуруп жатканда № 1-таблицадагы маалыматтарды эске алууңуз зарыл.

1-таблица

2019-2020-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ
ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

Бөлүм-

дүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

0101

Тарых бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0102

Түркология бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0103

Орус тили жана адабияты бөлүмү**

4

Гуманитардык

15

0104

Англис тили жана адабияты бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, чет тил

10

0105

Кытай тили жана адабияты бөлүмү**

4

Гуманитардык

15

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0107

Философия бөлүмү

4

Гуманитардык

15

0108

Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0109

Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0110

Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, чет тил

20

0111

Түркчө-орусча котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

15

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

33

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

33

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, чет тил

28

0205

Финансы жана кредит бөлүмү

4

табигый-так илимдер

33

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0302

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0303

Телевидение жана кинематография бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Компьютердик инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0402

Экология инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

0403

Тамак-аш инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0404

Химия инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

0405

Электроника жана электр инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

0406

Өнөр жай инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

18

ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

0701

Мейманкана иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0702

Туризм бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

25

0703

Сервис бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

0901

Ветеринардык факультети

5

Табигый-так илимдер

45

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

1101

Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

25

1102

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

30

ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика

4

Табигый-так илимдер

30

1202

Биология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

1203

Математика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

1301

Сүрөт бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

20

1302

Графика бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

25

1303

Актёрдук өнөр бөлүмү

4

Гуманитардык, aдистик сынагы****

20

1304

Эстрадалык вокал бөлүмү

4

Гуманитардык, aдистик сынагы****

20

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

     

1401

Дин таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

35

1402

Ислам таануу бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

45

КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП (программалар)

3501

Кеңсе менеджменти жана жетекчинин ассистенти

2

Гуманитардык

30

3502

Бухгалтердик эсеп жана аудит

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо

2

Табигый-так илимдер

30

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо

2

Табигый-так илимдер

30

3505

Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

3506

Маркетинг

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

3507

Туризм жана мейманкана иштетүү

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

3508

Темир иштетүү жана ширетүү программасы

2

Табигый-так илимдер

20

3509

Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясы программасы

2

Табигый-так илимдер

20

3510

Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо программасы

2

Табигый-так илимдер

30

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

** Бул бөлүмгө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис, орус же кытай тилин да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

*** Бул бөлүмдөрдө окуганды каалаган абитуриенттер чет тил сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.

**** Адистик сынагын тиешелүү факультет жана жогорку мектептер тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампуста) өткөрөт. 11-беттеги 5, 6 жана 7-таблицаны караңыз.