2016-2017 -ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ

ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

Бөлүмдөрдүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

0101

Тарых бөлүмү

4

Гуманитардык

25

0102

Түркология бөлүмү

4

Гуманитардык

25

0103

Орус тили жана адабияты бөлүмү **

4

Гуманитардык

15

0104

Англис тили жана адабияты бөлүмү **/***

4

Гуманитардык , чет тил

20

0105

Кытай тили жана адабияты бөлүмү **

4

Гуманитардык

15

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0107

Философия бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0108

Психологиялык - педагогикалык кеңеш жана көмөк бөлүмү

4

Гуманитардык

15

0109

Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

15

0110

Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү **/***

4

Гуманитардык , чет тил

15

0111

Түркчө-орусча котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

13

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү ** /***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, чет тил

30

0205

Финансы жана кредит бөлүмү

4

табигый-так илимдер

30

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0302

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0303

Радио, телевидение жана киноискусство бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Компьютердик инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0402

Экология инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0403

Тамак-аш инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0404

Химия инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

0701

Туризм жана мейманкана иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0702

Туризм жана саякат иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

25

0703

Туризм жана коомдук тамактануу бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Мөмө - жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0901

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

5

Табигый-так илимдер

25

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

1101

Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

25

1102

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

25

ТАБИГЫЙ - ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика

4

Табигый-так илимдер

30

1202

Биология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

1203

Математика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

1301

Сүрөт бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

20

1302

Графика бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

20

1303

Актёрдук өнөр бөлүмү

4

Гуманитардык, a дистик сынагы ****

25

1304

Эстрадалык вокал бөлүмү

4

Гуманитардык, a дистик сынагы ****

25

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

     

1401

Дин таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

40

1402

Ислам таануу бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

40

КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП (программалар)

3501

Кеңсе менеджменти жана жетекчинин ассистенти

2

Гуманитардык

40

3502

Бухгалтердик эсеп жа на аудит

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо

2

Табигый-так илимдер

40

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо

2

Табигый-так илимдер

40

3505

Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

3506

Маркетинг

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

3507

Туризм жана мейманкана иштетүү

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

** Бул бөлүм гө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис , орус же кытай тил ин да окуш ат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

*** Бул бөлүмдөрдө окуганды каалаган абитуриенттер чет тил сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.

**** Адистик сынагы н тиешелүү факультет жана жогорку мектептер тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампуста) өткөрөт.