2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ

ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

Бөлүм-

дүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Талап кылынган ЖРТ тестинин жыйынтыгы

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

0101

Тарых бөлүмү

4

Негизги тест

20

0102

Түркология бөлүмү

4

Негизги тест

20

0103

Чыгыш тилдер бөлүмү (Орус тили жана адабияты программасы)

4

Негизги тест

15

0104

Батыш тилдер бөлүмү (Англис тили жана адабияты программасы) **

4

Негизги тест

10

0105

Чыгыш тилдер бөлүмү (Кытай тили жана адабияты программасы) **

4

Негизги тест

10

0106

Социология бөлүмү

4

Негизги тест

20

0107

Философия бөлүмү

4

Негизги тест

15

0108

Педагогика бөлүмү (Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк программасы)

4

Негизги тест

20

0109

Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-түркчө котормочулук программасы)

4

Негизги тест

20

0110

Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-англисче котормочулук программасы) **

4

Негизги тест + Англис тили

20

0111

Синхрондук котормо бөлүмү (Түркчө-орусча котормочулук программасы)

4

Негизги тест

15

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика бөлүмү

4

Негизги тест + Математика

33

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Негизги тест + Математика

33

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү**

4

Негизги тест + Англис тили

30

0205

Финансы жана кредит бөлүмү**

4

Негизги тест + Математика

33

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Негизги тест

35

0302

Коом менен байланыштар жана реклама бөлүмү

4

Негизги тест

35

0303

Радио, телевидение жана кинематография бөлүмү

4

Негизги тест

40

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Программалык инженерия бөлүмү

4

Негизги тест + Физика

25

0402

Жаратылышты колдонуу жана экология бөлүмү

4

Негизги тест

20

0403

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы бөлүмү

4

Негизги тест

20

0404

Химиялык технология бөлүмү

4

Негизги тест

20

0405

Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү

4

Негизги тест

25

0406

Өнөр жай инженерлиги бөлүмү

4

Негизги тест

20

ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

0701

Туризм жана мейманкана иши бөлүмү

4

Негизги тест

35

0702

Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү

4

Негизги тест

25

0703

Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү

4

Негизги тест

30

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Бакча жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Негизги тест

20

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Негизги тест

20

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

0901

Ветеринария бөлүмү

5

Негизги тест

20

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

1101

Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү

4

Негизги тест + Aдистик сынагы***

25

1102

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү

4

Негизги тест + Aдистик сынагы***

30

ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика бөлүмү

4

Негизги тест

20

1202

Биология бөлүмү

4

Негизги тест

30

1203

Математика бөлүмү

4

Негизги тест

20

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

1301

Сүрөт бөлүмү

4

Негизги тест + Aдистик сынагы***

20

1302

Графика бөлүмү

4

Негизги тест + Aдистик сынагы***

25

1303

Театралдык искусство бөлүмү

4

Негизги тест + Aдистик сынагы***

20

1304

Музыкалык искусство бөлүмү

4

Негизги тест + Aдистик сынагы***

20

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

     

1401

Дин таануу бөлүмү

4

Негизги тест

30

1402

Ислам таануу бөлүмү

4

Негизги тест

45

КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ КОЛЛЕДЖИ

3501

Офис менеджмент программасы

2

Негизги тест

30

3502

Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы

2

Негизги тест

30

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо программасы

2

Негизги тест

30

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо программасы

2

Негизги тест

30

3505

Мектепке чейинки билим берүү программасы

2

Негизги тест

30

3506

Маркетинг программасы

2

Негизги тест

30

3507

Туризм программасы

2

Негизги тест

30

3508

Ширетүү өндүрүшү программасы

2

Негизги тест

20

3509

Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясы программасы

2

Негизги тест

20

3510

Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган сис­темаларды программа менен камсыздоо программасы

2

Негизги тест

30

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

** Бул бөлүмгө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис, орус же кытай тилин да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

*** Адистик сынагын тиешелүү факультет жана жогорку мектептер тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампуста) өткөрөт. 2-таблицаны караңыз.