Студент кабыл алуу сынагы

2021-2022-окуу жылы үчүн Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алына турган Кыргызстандын жарандарын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандарды студенттикке тандоо жана тийиштүү бөлүмдөргө жайгаштыруу Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан ишке ашырылат

Студенттерди кабыл алуучу бөлүмдөр

2021-2022-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөргө студенттер кабыл алынат. Таблицада бөлүмдөрдүн коду, аты, окуу мөөнөтү, артыкчылык берилүүчү сабактар жана бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Бөлүм тандап жатканда № 1-таблицадагы маалыматтарды эске алууңуз зарыл.

БӨЛҮМДӨРГӨ КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ 2021- ЖЫЛДЫН 17-18- ИЮЛЬ КҮНДӨРҮ ЖҮРГҮЗҮЛӨТ.

2021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ
ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

Бөлүм-

дүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

0101

Тарых бөлүмү

4

Гуманитардык

1

0102

Түркология бөлүмү

4

Гуманитардык

0103

Чыгыш тилдер бөлүмү (Орус тили жана адабияты программасы)**

4

Гуманитардык

0104

Батыш тилдер бөлүмү (Англис тили жана адабияты программасы) **/***

4

Гуманитардык, англис тили

0105

Чыгыш тилдер бөлүмү (Кытай тили жана адабияты программасы) **

4

Гуманитардык

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

0107

Философия бөлүмү

4

Гуманитардык

0108

Педагогика бөлүмү (Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк программасы)

4

Гуманитардык

0109

Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-түркчө котормочулук программасы)

4

Гуманитардык

0110

Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-англисче котормочулук программасы) **/***

4

Гуманитардык, англис тили

5

0111

Синхрондук котормо бөлүмү (Түркчө-орусча котормочулук программасы) **

4

Гуманитардык

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, англис тили

0205

Финансы жана кредит бөлүмү**/***

4

Табигый-так илимдер, англис тили

11

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

7

0302

Коом менен байланыштар жана реклама бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

0303

Радио, телевидение жана кинематография бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Программалык инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0

0402

Жаратылышты колдонуу жана экология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0403

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0404

Химиялык технология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0405

Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

0406

Өнөр жай инженерлиги бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ

0701

Туризм жана мейманкана иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4

0702

Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

0703

Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Бакча жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

15

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

16 

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

0901

Ветеринария бөлүмү

5

Табигый-так илимдер

 4

СПОРТ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ

1101

Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

 8

1102

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

 2

ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

5

1202

Биология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

1203

Математика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

1301

Сүрөт бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

3

1302

Графика бөлүмү

4

Aдистик сынагы****

1303

Театралдык искусство бөлүмү

4

Адистик сынагы****

1304

Музыка бөлүмү

4

Адистик сынагы****

10 

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

     

1401

Дин таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

28

1402

Ислам таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

 27

КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ КОЛЛЕДЖИ

3501

Офис менеджмент программасы

2

Гуманитардык

12

3502

Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо программасы

2

Табигый-так илимдер

28 

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо программасы

2

Табигый-так илимдер

31 

3505

Мектепке чейинки билим берүү программасы

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

21 

3506

Маркетинг программасы

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

14 

3507

Туризм программасы

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

3508

Ширетүү өндүрүшү программасы

2

Табигый-так илимдер

30 

3509

Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясы программасы

2

Табигый-так илимдер

26 

3510

Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган сис­темаларды программа менен камсыздоо программасы

2

Табигый-так илимдер

10 

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

** Бул бөлүмгө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис, орус же кытай тилин да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

*** Бул бөлүмдөрдө окуганды каалаган абитуриенттер англис тили сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.

**** Адистик сынагын тиешелүү факультет тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампуста) өткөрөт. 11-беттеги 5, 6-таблицаны караңыз.