Студент кабыл алуу сынагы

     2023-2024-окуу жылы үчүн Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алына турган Кыргызстандын жарандарын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандарды студенттикке тандоо жана тийиштүү даярдоо программаларына жайгаштыруу Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан ишке ашырылат.

     Студенттерди кабыл алуучу факультеттер

     2023-2024-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн даярдоо программаларына студенттер кабыл алынат. Таблицада даярдоо программаларынын коду, аты, окуу мөөнөтү, артыкчылык берилүүчү сабактар жана бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Даярдоо программасын тандап жатканда № 1-таблицадагы маалыматтарды эске алууңуз зарыл.

1-ТАБЛИЦА 

2023-2024-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ
ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА ДАЯРДОО ПРОГРАММАЛАРЫНА КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ ҮЧҮН КВОТАЛАР

Коду

Факультеттердин жана программалардын аты

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

0101

Тарых

4

Гуманитардык

7

0102

Түркология (Филология)

4

Гуманитардык

1

0103

Орус тили жана адабияты программасы (Филология)**

4

Гуманитардык

4

0104

Англис тили жана адабияты программасы (Филология) **/***

4

Гуманитардык, англис тили

4

0105

Кытай тили жана адабияты программасы (Филология) **

4

Гуманитардык

4

0106

Социология

4

Гуманитардык

3

0107

Философия

4

Гуманитардык

4

0108

Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк программасы

4

Гуманитардык

1

0109

Кыргызча-түркчө котормочулук программасы (Лингвистика)

4

Гуманитардык

1

0110

Кыргызча-англисче котормочулук программасы (Лингвистика) **/***

4

Гуманитардык, англис тили

2

0111

Түркчө-орусча котормочулук программасы (Лингвистика) **

4

Гуманитардык

1

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика**/***

4

Табигый-так илимдер, англис тили 

16

0202

Менеджмент**/***

4

Табигый-так илимдер, англис тили

3

0204

Эл аралык мамилелер **/***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, англис тили

0

0205

Финансы жана кредит (Экономика)**/***

4

Табигый-так илимдер, англис тили

14

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4

0302

Реклама жана коом менен байланыштар

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

2

0303

Телевидение

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4

ИНЖЕНЕРДИК ФАКУЛЬТЕТ

0401

Программалык инженерия

4

Табигый-так илимдер

5

0402

Жаратылышты колдонуу жана экология

4

Табигый-так илимдер

6

0403

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы

4

Табигый-так илимдер

6

0404

Химиялык технология

4

Табигый-так илимдер

9

0405

Электроника жана электр инженерлиги (эксперименталдык )

4

Табигый-так илимдер

5

0406

Өнөр жай инженерлиги (эксперименталдык )

4

Табигый-так илимдер

3

ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ

1501

Мейманкана иши

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

2

1502

Туризм

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

2

1503

Сервис

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

3

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү (Агрономия)

4

Табигый-так илимдер

10

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо (Агрономия)

4

Табигый-так илимдер

10

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

0901

Ветеринария

5

Табигый-так илимдер

4

СПОРТ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ

1601

Дене тарбия

4

Aдистик сынагы****

8

1602

Машыктыруучуларды даярдоо (Дене тарбия)

4

Aдистик сынагы****

3

ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика

4

Табигый-так илимдер

4

1202

Биология

4

Табигый-так илимдер

7

1203

Математика

4

Табигый-так илимдер

1

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

1301

Сүрөт (Көркөм сүрөт искусствосу)

4

Aдистик сынагы****

3

1302

Графика (Көркөм сүрөт искусствосу)

4

Aдистик сынагы****

1

1303

Театралдык искусство

4

Адистик сынагы****

10

1304

Музыкалык искусство

4

Адистик сынагы****

5

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

 

1401

Диндерди таануу

4

Гуманитардык

2

1402

Ислам таануу (Теология)

4

Гуманитардык

5

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

** Бул даярдоо программасына өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары даярдоо программаларына жараша англис, орус же кытай тилин да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

*** Бул даярдоо программасында окуганды каалаган абитуриенттер англис тили сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.

**** Адистик сынагын тиешелүү факультет тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампуста) өткөрөт. 5, 6-таблицаны караңыз.

 

7-ТАБЛИЦА

 

 

КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ КОЛЛЕДЖИ (2 ЖЫЛДЫК)

Коду

Кесиптик даярдоо программасынын аталышы

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Каралуучу тесттин жыйынтыгы

Бөлүнгөн орун

3501

Менеджмент программасы (тармактар боюнча)

2

ЖРТнын негизги тести

12

3502

Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы (тармактар боюнча)

2

ЖРТнын негизги тести

11

3503

Курулуштарды жана имараттарды куруу жана эксплуатациялоо программасы

2

ЖРТнын негизги тести

7

3504

Автомобил унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо программасы

2

ЖРТнын негизги тести

25

3505

Мектепке чейинки билим берүү программасы

2

ЖРТнын негизги тести

6

3506

Маркетинг программасы (тармактар боюнча)

2

ЖРТнын негизги тести

8

3507

Туризм программасы

2

ЖРТнын негизги тести

10

3508

Ширетүү өндүрүшү программасы (Mеталл иштетүүнүн жана ширетүүнүн технологиясы)

2

ЖРТнын негизги тести

25

3509

Жыгач иштетүүнүн технологиясы, эмеректер дизайны жана конструкциялоо программасы

2

ЖРТнын негизги тести

17

3510

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо программасы

2

ЖРТнын негизги тести

5

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

ЭСКЕРТҮҮ: Кесиптик орто билим берүү колледжинин эки жылдык окуу программаларына ЖРТнын жыйынтыгы менен гана конкурс уюштурулуп, кабыл алынат. Тактап айтканда, Кесиптик орто билим берүү колледжинин программаларында билим алууну каалаган абитуриенттерге “Манас” университети тарабынан 9-июль, 2023-ж. күнү өткөрүлө турган сынакка кирүү зарылчылыгы жок.