Урматуу Абитуриенттер Кыргыз-Түрк «Манас» университети жѳнүндѳ маалыматы тѳмѳнкү баракчалардан билип алсанар болот.

 

Таанытуу тасмалар