Жоопторго кандайча упай берилет?

Сынактын жыйынтыгында «гуманитардык илимдер», «табигый-так илимдер» жана «гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей» деген критерийлер боюнча үч түрдүү упай эсептелип чыгат. Чет тил сынагына кирген студенттердин упайлары өзүнчө эсептелет.

Төрт ката жооп бир туура жоопту жоюп кеткендиктен, туура жооптордун санынан ката жооптордун жалпы санынын төрттөн бири кемитилет. Мисалы, 20 туура, 8 ката жообуңуз болсо, анда туура жоопторуңуздун саны 18ге түшөт.  

 • Ар бир абитуриенттин гуманитардык жана табигый-так илимдер боюнча топтогон упайлары алдын-ала өз-өзүнчө эсептелип чыгат.
 • Алдын-ала эсептелген упайлар статистикалык эсептөөлөрдүн жардамы менен стандарт упайга айландырылат.
 • Стандарт упайлар эсептелип чыккандан кийин абитуриенттердин гуманитардык, табигый-так илимдер жана бул эки багыт боюнча бирдей берилген суроолордон алган упайлары эсептелет. Бул эсептөөдө:
 • - Табигый-так илимдер боюнча жооптордун упайына тесттин табигый-так илимдер бо­юн­ча бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Бирок гу­манитардык илимдер боюнча суроолордун упайынын да белгилүү бир деңгээлде таасири болот.
 • - Гуманитардык илимдер боюнча жооптордун упайына тесттин гуманитардык илимдер бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Ошол эле учурда гуманитардык илимдер боюнча топтолгон упайга табигый-так илимдер боюнча топтолгон упайдын да белгилүү бир өлчөмдө таасири бар.
 • - Табигый-так жана гуманитардык илимдер боюнча суроолорго берилген жооптордон бирдей топтолгон орток упайга бул эки багыттагы жооптордон алынган упайлар бирдей деңгээлде таасир берет.

Сынакта эң аз канча упай алуу зарыл?

 • Факультет жана 4 жылдык жогорку мектептерде окууга талапкер болуу үчүн сынакта эң аз 120 упай топтоо зарыл.
 • Кесиптик жогорку мектепти тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз 110 упай топтоо зарыл.
 • Искусство факультетин, Дене тарбия жана спорт жогорку мектебин тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз 100 упай топтоо зарыл.
 • Чет тил талап кылынган бөлүмдөрдү (Эл аралык мамилелер, Англис тили жана адабияты же Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмдөрүн) тандоо укугуна ээ болуу үчүн чет тил сынагынан да эң аз 60 упай топтоо зарыл.
 • Жогоруда көрсөтүлгөн өлчөмдө упай топтогон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болушат. Көрсөтүлгөн упайдан аз упай топтогондор бөлүм тандоо укугунан ажырайт.
 • Көркөм өнөр факультетин, Дене тарбия жана спорт жогорку мектебин жана Теология факультетинин ислам таануу бөлүмүн тандаган абитуриенттерди жайгаштыруу «адистик сынагынын» жыйынтыгын эске алуу менен жүргүзүлөт.