Бөлүмдөргө жайгаштырууда абитуриенттердин 2018-жылдын студент тандоо сынагында топтогон упайлары, бөлүм тандоосу, бөлүмдөргө берилген орундар жана бөлүмдүн шарттары эске алынат.

 

Упайлары жана бөлүм тандоолору бирдей болгон абитуриенттерди жайгаштыруу төмөндөгүдөй ишке ашат:

 

а) Тандалып алынган бөлүмгө тиешелүү артыкчылык берилген багыттагы суроолорго көбүрөөк туура жооп берген абитуриентке артыкчылык берилет, эгерде бул жакта да бирдей жыйынтык чыкса, анда:

 

б) Орто мектепти бүтүргөндөгү жалпы орточо баа каралып, жогору баага ээ болгон абитуриент университетке катталуу укугуна ээ болот,

 

в) ОРТ баллы каралып, жогору балл алган абитуриент жайгаштырылат.