• Бөлүмдөргө жайгаштырууда абитуриенттердин 2021-жылдын студент тандоо сынагында топтогон упайлары, бөлүм тандоосу, бөлүмдөргө берилген орундар жана бөлүмдүн шарттары эске алынат.
  • Упайлары жана бөлүм тандоолору бирдей болгон абитуриенттерди жайгаштыруу төмөндөгүдөй ишке ашат:

а) Тандалып алынган бөлүмгө тиешелүү артыкчылык берилген багыттагы суроолорго көбүрөөк туура жооп берген абитуриентке артыкчылык берилет, эгерде бул жакта да бирдей жыйынтык чыкса, анда:

б) ОРТ баллы каралып, жогору балл алган абитуриент жайгаштырылат.