•  Бөлүмдөргө жайгаштыруу да абитуриенттердин 2018-жылдын студент тандоо сынагында топтогон упайлары, бөлүм тандоосу , бөлүмдөргө берилген орундар жана бөлүмдүн шарттары эске ал ын ат.

•  Упайлары жана бөлүм тандоолору бирдей болгон абитуриенттерди жайгаштыруу төмөндөгүдөй ишке ашат:

а) Тандалып алынган бөлүмгө тиешелүү артыкчылык берилген багыттагы суроолорго көбүрөөк туура жооп берген абитуриентке артыкчылык берилет, эгерде бул жакта да бирдей жыйынтык чыкса, анда:

б) Орто мектепти бүтүргөндөгү жалпы орточо баа каралып, жогору баага ээ болгон абитуриент университетке катталуу укугуна ээ болот.