Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Сынактын жыйынтыгы на нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 ( эки ) күн ичинде, 2018-жылдын 12-13 -июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы на нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күнд ө н тартып 2 ( эки ) күн ичинде, 2018-жылдын 15 - 16 -июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы на нааразы абитуриенттер жай­гаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күнд ө н тартып 2 ( эки ) күн ичинде, 2018-жылдын 25 - 26 -июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.