Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Сынактын жыйынтыгына нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2019-жылдын 9-10-июль күндөрү Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2019-жылдын 13-14-июль күндөрү Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жай­гаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2019-жылдын 24-25-июль күндөрү Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.