Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Сынактын жыйынтыгына нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2021-жылдын 6-7-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болотю

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2021-жылдын 10-11-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жай­гаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 1 (бир) күн ичинде, 2021-жылдын 22-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.