Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Сынактын жыйынтыгы на нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 ( эки ) күн ичинде, 2017-жылдын 06 -07-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы на нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күнд ө н тартып 2 ( эки ) күн ичинде, 2017-жылдын 09- 10-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы на нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күнд ө н тартып 2 ( эки ) күн ичинде, 2017-жылдын 19- 20-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.