•  Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы 2018-жылдын 15 -июль күнү сынак борборлорунда (Бишкек жана Ош) жарыяланат.

•  Андан тышкары, абитуриенттерди бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы «Манас» университетинин интернет барагы на ( http://www.manas.edu.kg жана http://exams.manas.edu.kg ) жарыяланат .

БӨЛҮМДӨРГӨ КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ

•  Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2018-жылдын 16 - 20- июль күндөр аралыгында тийиштүү документтерди студенттик бөлүмгө (Жал кичирайону КТМУнун Ч.Айтматов атындагы кампусу, экономика жана башкаруу факультети имараты) тапшыруулары зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр аралыгында документтер тапшырылбай, алардын орду бош калса, толбой калган орундарга 2018-жылдын 23 - 24- июль күндөрү кошумча бөлүм тандоо жүргүзүлөт (Бул жолку тандоого эң төмөнкү упайдан жогору алган, бирок биринчи тандоонун жыйынтыгы боюнча эч бир бөлүмгө өтпөй калган абитуриенттер гана катыша алат). Кошумча бөлүм тандоонун жыйынтыгы 2018-жылдын 25 - июл унда жарыяланат. Кошумча бөлүм тандоонун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2018-жылдын 2 7 - 28- июль күндөр аралыгында тийиштүү документтерди студенттик бөлүмгө тапшыруулары зарыл.