• Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы 2021-жылдын 10-июль күнү электрондук порталда жарыяланат.
  • Андан тышкары, абитуриенттерди бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин интернет барагына (http://www.manas.edu.kg жана http://exams.manas.edu.kg) жарыяланат.

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруу

  • Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2021-жылдын 12-16-июль күндөр аралыгында, жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр аралыгында документтер тапшырылбай, алардын орду бош калса, толбой калган орундарга 2021-жылдын 17-18-июль күндөрү кошумча бөлүм тандоо электрондук портал аркылуу жүргүзүлөт (Бул жолку тандоого эң төмөнкү упайдан жогору алган, бирок биринчи тандоонун жыйынтыгы боюнча эч бир бөлүмгө өтпөй калган абитуриенттер гана катыша алат). Кошумча бөлүм тандоонун жыйынтыгы 2021-жылдын 19-июлунда электрондук порталда жарыяланат. Кошумча бөлүм тандоонун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2021-жылдын 23-июль күндөр аралыгында онлайн тастыктоо кылуусу абзел.