Бөлүм тандоого кимдер катыша алат?

Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан кем эмес упайларга ээ болгон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болот.

Бөлүм тандоо качан жана кайда жүргүзүлөт?

Бөлүм тандоо Бишкек шаарында сынакка катталган имаратта 2019-жылдын 10-12-июль күндөрү жүргүзүлөт. 

Бөлүм тандоо кандай жол менен жүргүзүлөт?

Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан жогору упай топтогон абитуриенттер 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөрдүн ичинен каалоосуна жараша эң көп 5 (беш) бөлүм тандаса болот (Көркөм өнөр факультети, Теология факультетинин ислам таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинен тышкары).

Абитуриенттердин бөлүм тандоосу, 4-таблицада көрсөтүлгөндөй, «Тандоо баракчасынын» каттоо кызматкерлери тарабынан компьютердин жардамы менен толтурулушу аркылуу ишке ашат.

Бөлүм тандоо учурунда абитуриенттер «Сынак баракчасын» каттоо кызматкерине тапшыруусу керек.

Каттоо кызматкери «Тандоо баракчасын» толтуруп, принтерден басып чыгаргандан кийин абитуриенттин колуна берет. Абитуриент «Тандоо баракчасындагы» маалыматтарды кылдаттык менен текшерип, маалыматтардын тууралыгын тастыктап, кол койгондон кийин бир нускасын каттоо кызматкерине тапшырат.

«Тандоо баракчасына» кол коюлуп, каттоо кызматкерине тапшырылгандан кийин, андагы маалыматтарды өзгөртүүгө болбойт. Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу.

Абитуриент бөлүм тандоосун топтогон упайларына жана алардын түрүнө жараша эң көп каалаган бөлүмдөн баштоого тийиш.

4-ТАБЛИЦА

 

Тандоо баракчасы 5 бөлүмдөн турат:

  1. Абитуриенттин номери жана өздүк маалыматтары;
  2. Бүтүргөн окуу жайы жана үй дареги;
  3. Сынакта топтогон упайы;
  4. Тандаган бөлүмдөрдүн коддору;
  5. Абитуриенттин жана каттоо кызматкеринин колу.