Бөлүм тандоого кимдер катыша алат?

Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан кем эмес упайларга ээ болгон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болот.

Бөлүм тандоо качан жана кайда жүргүзүлөт?

Бөлүм тандоо электрондук портал аркылуу 2021-жылдын 7-9-июль күндөрү саат 9:00-17:00 аралыгында жүргүзүлөт.

Бөлүм тандоо кандай жол менен жүргүзүлөт?

  • Сынактын жыйынтыгы боюнча босого упайдан жогору упай алган абитуриенттер 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөрдүн ичинен каалоосуна жараша 1 (бир) бөлүм тандаса болот.
  • Абитуриенттер окууну каалаган бөлүмдү тандоо иши электрондук порталдагы жеке бөлмө аркылуу жүргүзүлөт.
  • Бөлүм тандоо учурунда абитуриенттер кылдаттык менен рейтинг таблицасын текшерип, бөлүмдөрдүн бөлгөн орундарын (квоталарын) эске алуулары абзел.
  • Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу.
  • Абитуриент бөлүм тандоосун рейтингдеги сынактан алган упайларына жана алардын түрүнө жараша каалаган бөлүмдү тандоого тийиш.