Көркөм өнөр факультети, Ислам таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6-7 таблицаларда көрсөтүлдү.

 

5-ТАБЛИЦА

Көркөм өнөр факультети жана Ислам таануу бөлүмү

Каттоо күндөрү

10-13 июль 2019-ж.

Адистик сынактар

16-17 июль 2019-ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты

6-ТАБЛИЦА

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

Каттоо күндөрү

10-13, 15-16 июль 2019-ж.

Адистик сынактар

18-19 июль 2019-ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты

7-ТАБЛИЦА

Ислам таануу бөлүмү

Каттоо күндөрү

10-14 июль 2019-ж.

Адистик сынактар

17-18 июль 2019-ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты