Көркөм өнөр факультети , Ислам таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-7 таблицаларда көрсөтүлдү.

5 -ТАБЛИЦА

Ислам таануу бөлүмү

Каттоо күндөрү

12- 1 6- июль 2018 -ж.

Адистик сынактар

1 7-19- июль 2018 -ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептер дин имараты

6 -ТАБЛИЦА

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

Каттоо күндөрү

12- 1 7- июль 2018 -ж.

Адистик сынактар

1 8-19- июль 2018 -ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептер дин имараты

7 -ТАБЛИЦА

Көркөм өнөр факультети

Каттоо күндөрү

12- 1 6- июль 2018 -ж.

Адистик сынактар

1 7-19- июль 2018 -ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептер дин имараты