Көркөм өнөр факультети , Ислам таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6-таблицаларда көрсөтүлдү.

5 -ТАБЛИЦА

Ислам таануу бөлүмү

Каттоо күндөрү

07-11-июль 2017 -ж.

Адистик сынактар

12-14-июль 2017 -ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептер дин имараты


6 -ТАБЛИЦА

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

Каттоо күндөрү

07-11-июль 2017 -ж.

Адистик сынактар

13-14-июль 2017 -ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептер дин имараты


7 -ТАБЛИЦА

Көркөм өнөр факультети

Каттоо күндөрү

06-11-июль 2017 -ж.

Адистик сынактар

12-14-июль 2017 -ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептер дин имараты