Көркөм өнөр факультети, Ислам таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6 таблицаларда көрсөтүлдү.

 

 

 

5-ТАБЛИЦА

 

Көркөм өнөр факультети жана Ислам таануу бөлүмү

Каттоо күндөрү

12-16- июль 2018-ж.

Адистик сынактар

17-19- июль 2018-ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты

 

 

 

6-ТАБЛИЦА

 

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

Каттоо күндөрү

12-17- июль 2018-ж.

Адистик сынактар

18-19- июль 2018-ж.

Каттоо жана сынак жери

Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты