Көркөм өнөр факультети жана Спорт илимдери факультети тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6 таблицаларда көрсөтүлдү.

 5-ТАБЛИЦА

Көркөм өнөр факультети

Адистик сынактар

12-13 июль 2021-ж. Саат 9:30 – 16:30

Сынак өтө турган жери

Тийиштүү факультеттин имараты

 

6-ТАБЛИЦА

Спорт илимдери факультети

Медициналык көзөмөлдөн өтүү күндөрү

07-10 июль 2021-ж.

Адистик сынактар

12-13 июль 2021-ж.

Сынак өтө турган жери

Тийиштүү факультеттин имараты