Сынакка кимдер каттала алат?

КТМУнун 2021-жылдагы студент кабыл алуу сынагына төмөндөгү шарттарга жооп берген абитуриенттер каттала алат:

 • Кыргыз Республикасынын жарандары жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар;
 • Мектептин бүтүрүүчүлөрү (11 класс) жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын бүтүрүүчү курсунда окуп жаткандар же бүтүрүүчүлөрү;
 • Жогорку окуу жайларында окуп жаткандар;
 • Жалпы Республикалык Тестирлөөнүнжыйынтыгы боюнчаКР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленген босого баллдан жогору алган абитуриенттер (ЖРТ баллы 110-дон жогору алгандар, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби жана Көркөм өнөр факультетинде окууну каалагандарга талап кылынбайт).

Сынакка кимдер каттала албайт?

КТМУнун 2021-жылдагы Студент кабыл алуу сынагына төмөнкү абитуриенттер каттала албайт:

 • Түркия Республикасынын жарандары;
 • КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылбаган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар;
 • Терс иш-аракеттеринен улам жазаланып, КТМУдан чыгарылгандар;
 • КР Билим берүү мыйзамынын 7- беренесине ылайык университетти бүтүргөндөр.

Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына электрондук форматта тапшырылышы керек:

 • Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин электрондук форматы;
 • Аттестаттын электрондук форматы;
 • Паспорттун электрондук форматы;
 • Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн сертификатынын электрондук форматы (Спорт илимдери факультети менен Көркөм өнөр факультетинде окууну каалагандарга талап кылынбайт. Бул эки факультеттен тышкары баардык бөлүмдөргө ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала алышат);
 • Акыркы үч ай ичинде түшкөн электрондук форматтагы фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);
 • Каттоо акысы үчүн төлөнгөн квитанциянын сүрөтү. Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүү үчүн 320 сом, англис тили сынагына кирүү үчүн кошумча дагы 320 сом төлөнөт. Англиис тили сынагынын жыйынтыгы Батыш тилдер бөлүмү (Англис тили жана адабияты программасы), Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү, Эл аралык мамилелер бөлүмү жана Финансы жана кредит бөлүмү үчүн гана зарыл, калган бөлүмдөргө талап кылынбайт. Каттоо акысы «Демир Кыргыз Интернэшнл Банктын» 1180000049331477 эсебине төлөнөт жана абитуриенттин аты-жөнү толук көрсөтүлүшү абзел. Эгерде абитуриент жалпы сынакка гана кире турган болсо, 320 сом гана төлөйт. Ал эми жалпы сынакка жана англис тили сынагына да кире турган болсо, анда 640 сом төлөйт. Төлөмдөр «Демир Кыргыз Интернэшнл Банктын» өлкөдөгү бардык филиалдарында кабыл алынат.

Сынакка кантип катталасыз?

 • Абитуриенттер сынакка Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан даярдалган abiturient.manas.edu.kg/kattoo шилтемеси аркылуу онлайн катталат.
 • Сынакка катталуу үчүн көрсөтүлгөн электрондук дарекке жогорудагы 3 пунктунда көрсөтүлгөн документтерди тийиштүү кутучаларга жайгаштыруу керек.
 • Сиз киргизген маалыматтар жана документтердин электрондук порталга толук жана туура киргизгендигиңиз текшерилип, сиздин белгилеген мобилдик телефонуңузга СМС жиберилет.
 • Эгер бардык маалыматтар жана керектүү документтер толук жана туура киргизилген болсо сизге атайын жеке бөлмө ачылат жана сынак баракчасын ошол жеке бөлмөдөн аласыз. Сынак баракчасын принтерден чыгарып, сынак күнү паспортуңуз менен бирге сөзсүз ала келишиңиз керек.
 • Сизге берилген Сынак баракчасында сынакка сынак өтө турган имарат, аудиториялар көрсөтүлөт. Сынак учурунда жана бөлүм тандоо иш-аракеттери толук аяктаганга чейин сизге берилген Сынак баракчасын жоготпой сакташыңыз керек.
 • Каттоо учурунда киргизген маалыматтарыңыздын тууралыгына жана тактыгына сиз өзүңүз гана жооптуусуз. Андыктан, Сынак баракчасындагы маалыматтардын тууралыгын өтө кылдаттык менен текшерип чыгышыңыз зарыл.
 • Эгер катталуу учурунда абитуриенттин тапшырган документтеринде же берген маалыматтарында кемчиликтер же каталар болсо, анда ал абитуриент катталуу жана сынакка кирүү укугунан ажырайт.

Сынакка каттоо качан жана кайсы жерде жүргүзүлөт?

Сынакка каттоо төмөндө көрсөтүлгөн электрондук адресте жүргүзүлөт.

Электрондук порталдын адреси

Каттоо мөөнөтү

abiturient.manas.edu.kg/kattoo

21-29-июнь, 2021-ж.

саат 9:00 – 19:00