Сынакка кимдер каттала алат?

КТМУнун 2018-жылдагы студент кабыл алуу сынагына төмөндөгү шарттарга жооп берген абитуриенттер каттала алат:

Кыргыз Республикасынын жарандары жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар ;

Мектептин бүтүрүүчү классында же атайын кесиптик орто окуу жайларынын бүтүрүүчү курсунда окуп жаткандар;

Мектептин же атайын кесиптик орто окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү;

Башка жогорку окуу жайларында окуп жаткандар ;

Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ) жыйынтыгы боюнча КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленген босого баалдан жогору болгон абитуриенттер .

Сынакка кимдер каттала албайт?

КТМУнун 2018-жылдагы Студент кабыл алуу сынагына төмөнкү абитуриенттер каттала албайт:

•  Түркия Республикасынын жарандары;

•  КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан с татусу тааныл ба ган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар ;

•  Терс иш-аракеттеринен улам жазаланып, КТМУдан чыгарылгандар ;

•  КР Билим берүү мыйзамынын 7 - статьясына ылайык у ниверситетти бүтүргөн студенттер.

Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:

•  Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;

•  Аттестат жана аттестатын көчүрмөсү;

•  Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;

•  Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ) сертификаты жана анын көчүрмөсү;

•  Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);

•  Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.

Сынакка кантип катталасыз?

•  Абитуриент тер с ынакка к аттоо борбор лору нун каттоо кызматкерлери тарабынан компьютер аркылуу катт алат.

•  Сынакка катталуу үчүн көрсөтүлгөн даректердеги каттоо борборлоруна керектүү документтерди ( 2.3 ) өзү ңүз алып барып каттал асыз.

•  Каттоо кызматкерлери с из жөнүндөгү маалыматтарды атайын электрондук программага толук жана туура киргизгенден кийин, компьютердик веб-камеранын жардамы менен с издин сүрөтүңүздү тартып алат.

•  Андан соң, каттоо кызматкери Сынак баракчасын чыгарат жана аны тастыктагандан кийин с изди н колуңузга тапшырат.

•  Сынак учурунда жана бөлүм тандоо иш-аракеттери толук аяктаганга чейин с изге берилген Сынак баракчасын жоготпой сакташыңыз керек.

•  Каттоо учурунда каттоо кызматкерине бере турган маалыматтарың ыздын тууралыгына жана тактыгына с из өзүңүз гана жооптуусуз.

•  Андыктан , Сынак баракчасындагы маалыматтардын тууралыгын өтө кылдаттык менен текшерип чыгышыңыз зарыл.

•  Эгер катталуу учурунда абитуриенттин тапшырган документтеринде же берген маалыматтарында кемчиликтер же каталар болсо, анда ал абитуриент катталуу жана сынакка кирүү укугунан ажырайт.

Сынакка каттоо качан жана кайсы жерде жүргүзүлөт?

Сынакка каттоо төмөндө көрсөтүлгөн мөөнөттө жана шаарларда жүргүзүлөт.

Шаарлар

Каттоо мөөнөтү

Бишкек шаары, Жал кичирайону КТМУнун Ч.Айтматов атындагы кампусу, Экономика жана башкаруу факультетинин имараты

Тел.: 0 312 49-27-91, 83, 85, 86

25-июнь – 3 -июль, 2018-ж.

Ош шаары, Масалиев көчөсү, 80, ОшМУ, БИМ , каб. № 10 4

Тел.: 03222 2- 52 - 04

25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.

Каракол шаары, Гагарин көчөсү, 15 , Бийбосунов атындагы Каракол педагогикалык колледж

Тел.: 03922 5- 32 - 39

25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.

Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү, 57, ЖАМУ, Педагогика жана маалымат технологиялары факультети, 213-аудитория

Тел.: 0 3722 6-01-42

25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.

Нарын шаары, Ленин көчөсү, 92, Токтогул атындагы № 1-орто мектеп

Тел.: 0 3522 5-17-30, 5-17-64.

25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.

Талас шаары, Карл Маркс көчөсү, 47, Абжалбек Чолпонкулов атындагы № 1-орто мектеп . Тел.: 0 3422 5-30-51

25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.