Урматтуу Абитуриент!

Бул баракчада Сиз Кыргыз-Түрк “Манас” университетине (КТМУ) ЖРТ менен студенттерди кабыл алуу боюнча маалымат алсаңыз болот.

Грант алуу үчүн конкурска жалпы республикалык тестирлөөнун жыйынтыгы боюнча КР Билим беруу жана илим министрлиги аныктаган босого упайдан төмөн упай албаган сертификат ээлери катыша алышат.

- негизги тесттен 110 балл,

- ар бир предметтик тесттен 60 балл. (Босого балл жөнундө (2019 жылдын 4 июнундагы буйрук № 684/1)).

Конкурстун натыйжасында кабыл алынган абитуриент, эки күндүн ичинде тандалган адистик боюнча окугусу келгенин далилдөөсү зарыл, же анын оорду бош деп эсептелинет.

Кабыл алуу процедурасы эки же үч турдун негизинде өткөрүлөт. Баардык турларда конкурстук кабыл алуу эрежелер бирдей.  Эгерде, биринчи турдан кийин бош оорундар калса, КТМУ кабыл алуунун экинчи турун өткөрөт. Үчүнчү тур КР Билим беруу жана илим министрлигинин уруксаты менен өткөрүлөт. Катышуу үчүн Абитуриент сертификаттын өзүн тапшырат.

Льготник-абитуриенттер үчүн (Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 21-майындагы N 256 токтому менен бекитилген)).

Гранттык (бюджеттик) негизинде кабыл алынган студенттер менен жогорку билим берүү окуу жайды аяктагандан кийин ишке жайгаштыруу боюнча үч тараптуу келишим түзүлөт (Типовой трехсторонний договор для студентов (приложние 2 к приказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 4 июля 2018 года № 886/1)).

Келишимге ылайык Жогорку билим берүү окуу жай мамлекеттик билим берүү гранттын эсебинен белгилүү адистиктер жана тармактар боюнча кадрларды даярдоого милдеттүү, жумуш берүүчү окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн аталган адистиктер жана тармактар боюнча ишке жайгаштырууга милдеттүү. КР-нын Ички иштер окуу жайларында бюджеттик негизинде окуган студенттер билим берүү уюмга адисти даярдоо боюнча мамлекеттик билим берүү гранттын же бюджеттик негизде окуу чыгымдарды кайтарып берүүгө милдеттүү, эгерде:

КТМУ университетине кабыл алууга сунушталган абитуриент 2 күндүн ичинде, документтерди

•    Аттестаттын (дипломдун) түп нускасы жана копиясы;
•    Паспорттун көчүрмөсү;
•    Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
•    Жашаган жерден маалымкат;
•    4 даана түстүү фото сүрөт (3х4 өлчөмүндө);
•    Флюорография сүрөтү, доктордун жыйынтыгы менен;
•    Аскерге милдеттүүлүк күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
•    Жетим абитуриенттер үчүн эне-атасынын өлүм күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
•    Майып абитуриенттер үчүн майыптыгын тастыктаган маалымкат;
•    ЖРТ сертификатынын түп нускасы.

тапшырып,  окугусу келгенин далилдөөсү зарыл. Льготаларга талапкерлер КР-нын мыйзамдарына ылайык кошумча документтерди тапшыруу керек.

 

Учурда ташталып жаткан талондор тууралуу маалыматты төмөндөгү сайттан көрүңүз:https://2020.edu.gov.kg/reports?id_university=25