Көркөм өнөр факультети жана Спорт илимдери факультети тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6 таблицаларда көрсөтүлдү.

 5-ТАБЛИЦА

Спорт илимдери факультети

 1-тур

Даярдоо программасын тандоо

   12-14-июль 2023-ж.

Медициналык көзөмөлдөн өтүү жана медсправкасын тапшыруу күндөрү

   12-14-июль 2023-ж.

Сынактын түрлөрүнөн консультация берүү    14-июль, 2023-ж. 15:00-17:00
Спорттук жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары    17-18-июль, 2023-ж.
Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы    18-июль 2023-ж.
 Даярдоо программаларына жайгаштыруу/каттоо     19-21-июль, 2023-ж.
 Сынак өтө турган жери Тийиштүү факультеттин имараты

  2-тур (бош калган орундар болгон учурда)

Даярдоо программасын тандоо

   22-23-июль, 2023-ж.

Медициналык көзөмөлдөн өтүү жана медсправкасын тапшыруу күндөрү

   24-июль, 2023-ж.

Спорттук жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары    25-июль, 2023-ж.
Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы    26-июль, 2023-ж.
 Даярдоо программаларына жайгаштыруу/каттоо     27-28-июль, 2023-ж. 

ЭСКЕРТҮҮТандап алган спорттун түрү боюнча экзамен берүү үчүн Абитуриенттер областык, райондук медициналык борборлордон же Бишкек ш. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын медициналык борборунан (дареги Тыныстанова көчөсү 1) ден соолугунун абалы боюнча тереңдетилген медициналык көзөмөлдөн өтүп (кан анализи, хирург, флюорография, невропатолог, окулист, кардиолог, терапевт), ден соолугунун абалы боюнча корутунду алып келүүлөрү керек  (бланк тиркеме 1). Ден соолугунун абалы боюнча медициналык көзөмөлдөн өтпөгөн абитуриенттер тандап алган спорту боюнча экзаменге киргизилбейт. 

6-ТАБЛИЦА

Көркөм өнөр факультети

 1-тур

Даярдоо программасын тандоо

   12-14-июль 2023-ж.

Өзгөчө жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары

   15-16 июль, 2023

Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы

   17-июль 2023, саат 17:00

Даярдоо программаларына жайгаштыруу/каттоо 

   19-21-июль, 2023-ж.

Сынак өтө турган жери

   Тийиштүү факультеттин имараты

2-тур (бош калган орундар болгон учурда) 

Даярдоо программасын тандоо

   22-23-июль, 2023-ж.

Өзгөчө жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары    24-июль, 2023-ж.
Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы    24-июль 2023, саат 17:30
 Даярдоо программаларына жайгаштыруу/каттоо     27-28-июль, 2023-ж.