2023-2024-окуу жылында

Кыргыз-Түрк “Манас” университетине

 

КАБЫЛ АЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

  1. Жалпы негиздер

 

1.1.Бул эрежелер билим берүү жаатында Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана  жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз-Түрк “Манас” университетине абитуриенттерди мамлекеттик гранттык орундарга кабыл алуунун тартибин аныктайт.

 

1.2.Мамлекеттик билим берүү грантын  алуу конкурсуна жалпы орто билимге (орто кесиптик билим) ээ жана жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги аныктаган босого упайдан төмөн упай  албаган сертификат ээлери катыша алышат.

 

1.3.Абитуриент Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин уставы, анын билим берүү ишмердигине алган лицензиялары, мамлекеттик жана башка аттестациядан (аккредитациядан) өткөндүгү тууралуу сертификаттары, Кыргыз-Түрк “Манас” университетине кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кирүү сынактарынын программалары ж.б. кабыл алууга тийиштүү маалыматтар менен таанышууга укуктуу. 

 

1.4.Мамлекеттик билим берүү грантына талапкер абитуриенттерди кабыл алуунун планы, тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2022-жылдын 30-июнундагы №355 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку жана кесиптик орто билим берүү чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын бекитүү жөнүндө токтом боюнча абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу тартиби  жобонун негизинде жүргүзүлөт.

 

1.5. Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Бул тилдерди билбеген студенттер негизги программаны окуурдан мурда 1 жыл тил үйрөнүү даярдык курсунда окушат.

 

1.6. Кыргыз-Түрк “Манас” университетине өтүүнүн негизги критерийлери төмөндөгүдөй:

-          билим деңгээли жана абитуриенттердин жөндөмдүүлүктөрү;

-          жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы.

 

  1. Жогорку окуу жайдын гранттык комиссиясы

 

2.1. Гранттык комиссия мамлекеттик билим берүү гранттарына талапкер абитуриенттерди айкын жана объективдүү конкурстук тандоо жана кабыл алууну уюштуруу үчүн түзүлөт.

Комиссиянын курамы жана анын ыйгарым укуктары “Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайларына кабыл алуунун тартибине” ылайык аныкталат (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-июнундагы №355 токтому менен бекитилген).

 

2.2. Гранттык комиссиянын төрагасы/төрайымынын милдеттери – кабыл алуу планын аткаруу, лицензияда чектелген окуучулардын санын сактоо, жогорку окуу жайга кабыл алуу боюнча талаптарга, мыйзамдык актыларга, укуктук-ченемдик документтерге ылайык иш жүргүзүү, кабыл алуу жана апелляция комиссиясынын милдеттерин аныктоо, иш алып баруу тартибин бекитүү, кабыл алуу жана апелляция комиссиясынын иш графигин бекитүү.

 

2.3. Гранттык комиссиянын курамына Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректору же биринчи проректору – төрага (төрайым), проректорлордун бирөө - төраганын (төрайымдын) орун басары, жооптуу катчы, жооптуу катчынын орун басарлары, жалпы республикалык тестирлөө боюнча гранттык орун бөлүнгөн факультеттерден (жогорку мектептерден) бирден профессордук окутуучу курамдын өкүлдөрү кирет.

 

2.4. Гранттык комиссиянын жооптуу катчысы гранттык комиссиянын иш алып баруусуна жооп берет. Гранттык комиссиянын жооптуу катчысы министрликтин макулдугу менен университеттин жетекчилиги тарабынан дайындалат.

 

 

  1. Документтерди кабыл алуу

 

3.1. 2023-2024 окуу жылына Кыргыз-Түрк «Манас» университетине мамлекеттик билим берүү гранты менен конкурска катышуу Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аныкталган босого упайдан төмөн болбогон жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) жыйынтыгы боюнча берилген (учурдагы) сертификаты менен Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу конкурсуна катышуунун автоматташтырылган маалыматтык системасы (мындан ары – “КР жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу” АМС) аркылуу  дистанттык катталуу жолу менен жүргүзүлөт жана  www.2020.edu.gov.kg порталдан катталат.

3.2. Грант алуу конкурсуна негизги тест боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги белгилеген чек баллынан жогору балл алган абитуриенттер киргизилет. Абитуриенттердин милдеттүү түрдө аскердик кызмат өтөөгө чейин тапшырган ЖРТ натыйжалары 3 жыл бою күчүндө болот. 

        

3.3. Гранттык (бюджеттик) орундарга тандоо жана кабыл алуу 4 тур менен өтөт:

Мамлекеттик гранттык орундарга абитуриенттерди

тандоо жана кабыл алуу турларынын календары

I тур

Конкурска каттоо

 17-18 июль 2023

19 июль 2023, саат 14:00 чейин

Конкурстун жыйынтыктарынын жарыяланышы

 19 июль 2023

Конкурстан өткөн абитуриенттердин документтерин кабыл алуу

 с 20-21 июль 2023, саат 9.00-17.30

 22 июль 2023, саат 16.00 чейин

Бош калган орундарга конкурстун  жарыяланышы

 22 июль 2023

II тур (бош калган орундар болгон учурда)

Конкурска каттоо

 24-25 июль 2023,

26 июль 2023, саат 14.00 чейин

Конкурстун жыйынтыктарынын жарыяланышы

 26 июль 2023

Конкурстан өткөн абитуриенттердин документтерин кабыл алуу

 27-28 июль 2023, саат 9.00-17.30

.29 июль 2023, саат 16.00 чейин

Бош калган орундарга конкурстун  жарыяланышы

 29 июль 2023

III тур (бош калган орундар болгон учурда)

Конкурска каттоо

 31 июль -1 август 2023

2 август 2023, саат 14.00 чейин

Конкурстун жыйынтыктарынын жарыяланышы

 2 август 2023

Конкурстан өткөн абитуриенттердин документтерин кабыл алуу

 3-4 август 2023, саат 9.00-17.30

5 август 2023, саат 16.00 чейин

Бош калган орундарга конкурстун  жарыяланышы

5 август 2023

IV тур (бош калган орундар болгон учурда)

Конкурска каттоо

7-8 август 2023,

9 август 2023, саат 14.00 чейин

Конкурстун жыйынтыктарынын жарыяланышы

9 август 2023

Конкурстан өткөн абитуриенттердин документтерин кабыл алуу

10-11 август 2023, саат 9.00-17.30.

12 август 2023, саат 16.00 чейин

 

 

3.4. Гранттык орундарга конкурс менен кабыл алууда предметтик тесттерди эске алуу. Гранттык орундарга конкурс менен кабыл алууда (медициналык тармакты кошпогондо) предметтик тести болбогондор да конкурска катыша алышат. Бирок негизги тесттен алган баллы, босого балл менен тең же андан жогору болушу шарт. Мындай учурда абитуриенттерди конкурс менен кабыл алууда, тең баа алган жагдай жаралса, предметтик тест жыйынтыгы бар болгон абитуриенттерге артыкчылык берилет. Калган бош орундар негизги тесттин жыйынтыгы боюнча тапшырган абитуриенттерге сунуш кылынат.

4. Кабыл алуу

4.1. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенттеринин катарына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайларына кабыл алуунун тартиби (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-июнундагы №355 токтому менен бекитилген) (1-ТИРКЕМЕге 10-глава. Кабыл алуу пункту менен аныкталат)) негизинде жүргүзүлөт.

 

4.2. Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алууга сунушталган абитуриент 3 күндүн ичинде  Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде окуй тургандыгын билдирип, кабыл алуу комиссиясына  төмөндө көрсөтүлгөн документтерди бериши керек:

 

-   паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

-   жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатынын түп нускасы;

-   орто мектепти бүтүргөндүгү жөнүндө аттестаттын түп нускасы;

-   аскердик билети же каттоо (приписной) күбөлүгү;

-   6 сүрөт (3х4 өлчөмүндө).

 

4.3. ЖРТнын жыйынтыгы боюнча “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу" АМС аркылуу документтерди электрондук түрдө тапшыргандан кийин, абитуриенттерди студенттеринин катарына кабыл алууга   уруксат берилет. Абитуриент окуу жылынын башталышында документтердин түпнускаларын жана тиешелүү сүрөттөр санын университеттин кабыл алуу комиссиясына тапшырышы керек.

 

4.4. Кыргыз-Түрк «Манас» университетине тандоо жана кабыл алуу график менен бекитилген мөөнөттүн негизинде 4 тур менен өткөрүлөт. Ар бир тур 6 күндөн турат, алардын 2,5 күнү абитуриенттерди каттоого, ташталган талондорду жыйноого кетет. Тандоо жана кабыл алуу бардык турда бирдей.

 

 

4.5. Предметтик тестирлөөгө талап кылынган багыт боюнча конкурстук кабыл алууга негизги жана предметтик тестирлөөдөн алган упайы өтмө (босого) упайдан жогору болгондор алынат.

 

 

4.6. Жеңилдиктер боюнча:

-               I, II топтогу майыптар;

-               бала кезинен ден соолугунун  мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар;

-               жетим балдар жана ата-энеси тарабынан кароосуз калган балдар;

-               этностук кыргыздар;

2002-ж. 17-18-марттагы Аксы окуяларында курман болгондордун балдары; 2010-ж. апрель-июнь жана 2021-жылдын апрелинде окуяларында курман болгондордун балдары;

-               “Кайрылман” статусун алгандар.

 

 

Университетке бул категориядагы абитуриенттер конкурстук негизде гранттык орундарга бөлүнгөн квотага жараша кабыл алынышат. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин гранттык комиссиясы абитуриенттердин жеке арыздарынын негизинде даярдоо жана адистик багыттары боюнча конкурстук түрдө квоталарды бөлүштүрөт. Абитуриенттер санариптештирилген талап кылынган документтерди толугу менен бериши керек. Жогорудагы көрсөтүлгөн категорияларга бөлүнгөн квоталар толбой калган учурда тандоо жана кабыл алуунун 3-турунда абитуриенттердин арасында жалпы шарттарда бөлүштүрүлүшү мүмкүн. 

 

4.6.1.            Мөөнөттүү аскердик кызмат өтөгөн абитуриенттерди кабыл алуудагы өзгөчөлүктөр. “Аскер кызматындагылардын статусу жөнүндөгү” мыйзамга ылайык, мөөнөттүү аскердик кызмат өтөгөндөргө окуу жайга кабыл алууда артыкчылык берилет. Мөөнөттүү кызмат өтөгөндөр аскердик кызматтарын өтөөрдөн мурун жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан болсо, анын жыйынтыгы үч жылга чейин жарамдуу болуп эсептелет. Бул жагдайдагы абитуриенттерге кээ бир учурда артыкчылык берилет (мисалы, бирдей балл алган учурда). Бул жагдайдагы абитуриенттер аскердик кызмат өтөөрдөн мурун алган жалпы республикалык сертификатын пайдаланууда өзү каалаган турда өзү каалаган факульттеттин кутусуна салуу менен конкурска катыша алат. Керектүү документ катары, мөөнөттүү аскердик кызматын өтөгөндүгү тууралуу аскердик билетин көрсөтүүсү жетиштүү. Быйылкы 2023-жылкы республикалык тестирлөө боюнча конкурста аталган категориядагы абитуриенттер 2022- же 2021-жылкы сертификаттарын колдоно алышат.

 

4.7. Окуу жайдын грант комиссиясы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине гранттык кабыл алуунун жыйынтык отчетун 30-сентябрга чейин тапшырат.