Тарых бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Түркология бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Орус тили жана адабияты бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Англис тили жана адабияты бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Кытай тили жана адабияты бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Социология бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Философия бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк бөлүмүнө кабыл алууга сунушталганабитуриенттердин тизмеси

Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Түркчө-орусча котормочулук бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Экономика бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Менеджмент бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Эл аралык мамилелер бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Финансы жана кредит бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Журналистика бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Коом менен байланыштар жана реклама бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердинтизмеси

Радио, телевидение жана кинематография бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердинтизмеси

Программалык инженерия бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Жаратылышты колдонуу жана экология бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердинтизмеси

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы бөлүмүнө кабыл алуугасунушталган абитуриенттердин тизмеси

Химиялык технология бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Электроника жана электр инженерлиги бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Өнөр жай инженерлиги бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Туризм жана мейманкана иши бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Саякат иши жана гид кызматы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердинтизмеси

Бакча жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Ветеринария бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Колдонмо математика жана информатика бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердинтизмеси

Биология бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Математика бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Дин таануу бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Ислам таануу бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Офис менеджмент программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталганабитуриенттердин тизмеси

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталганабитуриенттердин тизмеси

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталганабитуриенттердин тизмеси

Мектепке чейинки билим берүү программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталганабитуриенттердин тизмеси

Маркетинг программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Туризм программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Ширетүү өндүрүшү программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси

Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясы программасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталганабитуриенттердин тизмеси

Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоопрограммасы бөлүмүнө кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси