Dekandan

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2010-2011 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Fakültemizde Kırgızca ve Türkçe olmak üzere iki dille eğitim verilmektedir. Fakültemizin gerek akademik yapılanması gerekse ders programları Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığının, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (VEDEK) ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE)’nin eğitim programları esas alınarak düzenlenmektedir. Fakültemizin öncelikli ilk hedefi mümkün olan en kısa sürede VEDEK ile akreditasyon sürecini tamamlamak ardından da EAEVE ile akreditasyon sürecini başlatmaktır. Fakültemiz  ayrıca hayvan sağlığı, hayvan ıslahı, gıda güvenliği ve kontrolü alanlarında kaliteli hizmet vermeyi de hedeflemektedir.

Fakültemiz modern hayvan hastanesi, eğitim ve laboratuvar binası ve Dekanlıktan oluşan büyük bir kompleks binaya sahiptir. Tam donanımlı (alet ve ekipman) hayvan hastanesinde, bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunan modern amfilerde, her öğrenciye bir mikroskop düşen öğrenci uygulama laboratuvarında, eğitim ve araştırma için teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda tecrübeli öğretim üyeler eşliğinde iyi standartlarda teorik ve pratik lisans dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfı hariç beş yıllık bir eğitim süresinin sonunda, fakültemizden yüksek lisans diploması ile Veteriner Hekim unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Modern hayvan hastanesinde at, çiftlik, pet ve ekzotik hayvan hekimliğine ilişkin klinik uygulamalar yapılmaktadır. Poliklinik ve yataklı hasta hizmeti veren hayvan hastanesinde öğrencilerimiz her türlü diagnostik, medikal ve cerrahi uygulamalarda bulunmaktadır. Ayrıca anlaşmalı çiftliklere de gidilerek hem yerinde hizmet verilmekte hem de öğrencilerimiz at ve çiftlik hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar da yapmaktadır.

Öğrencilerimize Veteriner Hekimlik mesleğinin bütün incelikleri tüm detayları ile vermekle birlikte, çağdaş eğitim ilkelerinden ödün vermeden, doğaya, insan ve hayvan haklarına saygılı, bilim ışığında analitik düşünen, ülkesine ve üniversitesine gönülden bağlı donanımlı bireyler yetiştirmeyi de hedeflemekteyiz.

Prof. Dr. İsmail ŞEN

Dekan