Dekandan

Sevgili Öğrenciler,

Dinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir, tarihte dinsiz, inançsız bir toplum ve topluluğa rastlanmamıştır. Dolayısıyla İlahiyat eğitim öğretimi, neredeyse insanlık tarihi boyunca, bütün toplum ve milletlerin hayatında önemli bir yer tutmuştur. Düşünce ekollerinin doğuşunda, beşerî ilişkiler düzeninin şekillenmesinde ilahiyat eğitim öğretiminin rolü inkâr edilemez.

Uzun bir tarihe ve ilmi geleneğe sahip olan Kırgızistan halkının hayatında da ilahiyat eğitim ve öğretimi her zaman önem arz etmiştir. Bu yüzdendir ki, Kırgızistan Cumhuriyeti de ilahiyat alanını ihmal etmemiş, başlangıcından itibaren dinî eğitim ve öğretimi hesaba katmış, orta öğretim seviyesinde İlahiyat kolejleri ve yüksek eğitim seviyesinde de İlahiyat Fakülteleri birer kurum olarak Kırgızistan eğitim sistemi içindeki yerlerini almışlardır.

Modern dünyada, dinî inançların birey ve toplum üzerinde son derece etkili olduğu bilinmektedir. Uluslararası konjoktüre paralel olarak din konusu, Kırgızistan’ın bağımsızlık sürecinde giderek daha çok önem arz etmeye başlamıştır. Bu durum, din eğitimi ve öğretimi açısından İlahiyat eğitimini daha da öne çıkarmıştır. Üniversite birimleri içinde Fakültelerin yeri ve önemi, buralarda üretilen dini bilginin niteliği ve İlahiyat Fakültelerinin toplumsal işlevini düşünürsek Fakültemizin yeri ve önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Günümüz dünyasında dinin yeniden yükselen bir değer olması nedeniyle, Kırgızistan’da din alanında sağlıklı bilgiler üretecek, toplumsal bütünleşmeyi ve aydınlanmayı sağlayacak, duygusallık ve gelenekten gelen paradigmalardan uzak, temel kaynakları esas alan akıl ve bilimin ışığında lisans eğitimi veren, araştırmalar yapan bir kurum olarak Fakültemize büyük ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, değişik bilimsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle toplumun ve insanlığın maddî ve manevî kalkınmasına hizmet edecektir.

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin,  temel amacı kendisi İslamiyet’in  ana kaynaklarına ulaşabilen, bu kaynakları okuyup değerlendirebilen ve zihin dünyasını oluştururken bunları referans alan, geçmişte ilahiyat temel alanında oluşturulmuş birikimden haberdar olan, içinde yaşadığı toplumun değerleriyle  barışık, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı kendi birikimiyle yorumlayabilen ve karşılaşacağı problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ilahiyatçılar yetiştirmektir. Böylesine önemli bir fakültede eğitim almayı ve ilahiyatçı olmayı tercih etiğiniz için sizleri tebrik ediyorum.

Sevgili Öğrenciler,

Bizlerin görevi, sadece ilim öğrenmek ve anlatmak değildir, inandığımız ve öğrendiğimiz değerlerin, her şeyden önce şahsımızda temsil ve insanlığa takdim edilmesi de gerekmektedir. İlahiyatçılar, samimiyet, vefa, liyakat, sadakat, dürüstlük, adalet, merhamet, güven verme gibi temel ahlaki nitelikler yanında; bilim, kültür, sanat, estetik ve toplumsal hayatın güzelleştirilmesi gibi alanlarda da dinimizi en güzel şekilde yaşayarak temsil etmekle yükümlüdür. Bu konuda hepimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunun bilincinde olarak eğitim ve öğretiminizi gerçekleştirme gayretinde olmanızı temenni ediyor; sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum. Sizler bizim göz bebeğimiz ve bu ülkenin parlayan yıldızlarısınız…

Selam, sevgi ve saygılarımla…

  Prof.Dr. Kemal POLAT