Manas Üniversitesi'ne değişim öğrencisi olarak gelebilmek için, kendi üniversitenizin Manas Üniversitesi ile resmi bir anlaşması olması gerekir. Erasmus, Mevlana veya Orhun Değişim programları anlaşması gibi değişim programları veya belirli bir fakülte anlaşması (hatta belirli bir bölüm anlaşması) veya üniversite çapında bir anlaşma da olabilir.

Manas Üniversitesi ile bir anlaşma olup olmadığını ve bir değişime katılmaya uygun olup olmadığınızı öğrenmek için üniversitenizdeki Dış İlişkiler Ofisine (merkez ofis veya fakültenizin/bölümünüzün ofisi) danışın. Dış İlişkiler Ofisi Manas Üniversitesi ile yapılan özel değişim anlaşmasında tanımlandığı şekilde, değişim öğrencisi olarak hangi alanlarda eğitim alabileceğinizi de açıklayabilir.

Üniversitenizin Manas Üniversitesi ile herhangi bir anlaşması yoksa size uygun olabilecek diğer eğitim fırsatlarından yararlanınız.

Manas Üniversitesi'ne değişim programına nasıl başvurulur?

Kendi üniversitenizde, ya merkezi dış ilişkiler ofisi aracılığıyla ya da bölüm veya fakültenizdeki uluslararası bir koordinatör aracılığıyla bir değişim başvurusunda bulunursunuz. Üniversitenizin izlemeniz gereken kendi prosedürleri vardır.

Kendi üniversiteniz, öğrencilerinin değişime gitmesi için adaylık süreci ve özel gereksinimleri hakkında sizi bilgilendirebilecektir. Ayrıca bir dönem (yarım yıl) veya iki dönem (bir yıl) eğitim için gelmeniz konusunda sizi bilgilendirebilirler.

Manas Üniversitesi'nde eğitim dili Kırgızca, Türkçe ve İngilizce'dir.

Kendi üniversiteniz, bir değişime gitmek için adaylık başvurusu zamanının ne zaman ve ilgili süreç olduğu konusunda size tavsiyede bulunabilir.

Kendi üniversiteniz tarafından bir değişime katılmak üzere seçilip aday gösterildikten sonra, aday değişim öğrencilerinin değişim çalışmalarına resmi olarak başvurmaları için özel çevrimiçi başvuruya bir bağlantı alacaksınız. Bu başvuru bağlantısı, ya kendi üniversitenizdeki koordinatör tarafından ya da doğrudan Manas Üniversitesi'ndeki koordinatör tarafından sağlanacaktır.

Kurslara kabul edilmesi aşağıdakilere bağlıdır:

-Kendi üniversiteniz ile Manas Üniversitesi arasındaki anlaşmanın türü (örneğin, üniversite çapında bir anlaşma veya belirli bir fakülte veya bölüm düzeyinde değişim anlaşması)

-Kursun değişim öğrencilerine açık olup olmadığı

-Kursların özel kabul koşullarını karşılayıp karşılamadığınız

-Kurslarda boş yerlerin olması

-Курстарда бош орундар

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

MEVLANA

Programa adını veren Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış; adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir. XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi idi.

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?

Aday bulunduğu üniversitedeki Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek ve gerekli tüm formları doldurarak katılım başvurusunda bulunabilir.

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin eğitim, spor ve gençlik alanlarındaki politikalarını destekleyen bir AB programıdır. Erasmus+ Programı, Avrupa içinde ve uluslararası boyutta işbirliğini kapsayan ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 25 yılı aşan Avrupa programlarının kazanımları üzerine inşa edilmiştir.

Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanlarında sinerjileri ve karşılıklı etkileşimi teşvik etmek, muhtelif eylem ve proje formatları arasındaki yapay sınırları kaldırmak, yeni fikirler geliştirmek, iş dünyasından ve sivil toplumdan yeni aktörler çekmek ve yeni işbirliği şekillerini özendirmek suretiyle, bu programların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır.

Dolayısıyla, Programın yaygın şekilde tanınan güçlü bir marka adı ile bağlantılı olması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, Program kapsamında desteklenen tüm eylem ve faaliyetlerin her şeyden önce “Erasmus+” marka adı kullanılarak tanıtılması gerekecektir. Ancak, eski programların katılımcı ve yararlanıcılarının, Erasmus+ Programına giden yolu bulmalarına yardımcı olmak için, iletişim ve yaygınlaştırma amacıyla, ortak “Erasmus+” marka adına ek olarak, belirli bir sektörü hedefleyen Eylemlere yönelik isimler, aşağıda belirtilen şekilde kullanılabilir:

"Erasmus+: Comenius"; okul eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak,

"Erasmus+: Erasmus"; yükseköğretim alanı ile bağlantılı olan ve Program Ülkelerini hedefleyen Program faaliyetleri ile ilgili olarak,

"Erasmus+: Erasmus Mundus"; Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile ilgili olarak,

"Erasmus+: Leonardo da Vinci"; mesleki eğitim ve öğretim ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak,

"Erasmus+: Grundtvig"; yetişkin eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak,

"Erasmus+: Gençlik"; gençliğin yaygın ve sargın eğitimi ile bağlantılı Program faaliyetleri ile ilgili olarak,

“Erasmus+: Jean Monnet”; Avrupa Birliği Çalışmaları ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak,

"Erasmus+: Spor"; spor alanı ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak.

Ayrıntılı bilgi için : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm web sitesini ziyaret edin.

Orhun Değişim Programı, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir programdır. (www.turkunib.org).

Orhun Değişim Programına Başvuru Koşulları Nelerdir?

Orhun Değişim Programı öğrencisi olabilmek için aranacak asgarî şartlar şunlardır:

  • Birlik üyesi üniversitelerin örgün eğitim programına kayıtlı öğrencisi olmak,
  • Genel akademik not ortalamasının dört üzerinden lisans için en az iki buçuk olması, yüksek lisans için en az üç olması.
  • Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, öğrenciyi kabul eden üniversitelerin kararları esas alınır.
  • Önlisans veya lisans düzeyinde birinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile lisansüstü hazırlık sınıflarında ve bilimsel hazırlık programlarında yer alan öğrenciler bu programa katılamazlar.

Şartları sağlayan öğrenci Orhun Değişim Programına nasıl başvurmalıdır? Başvurular, öğrencinin üniversitesinin Orhun Değişim Programından sorumlu birimine gerekli formları doğru bir şekilde doldurarak yapılmalıdır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Dış İlişkiler Bürosu başvuruları kabul etmektedir.

Orhun Değişim Programının katılım süresi?

Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz. Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri bu hareketliliğe katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyelerinin bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği ders verme faaliyetlerini kapsar. Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta, en çok bir yarıyıl olabilir.

Orhun Değişim Programına katılan öğrencilerin herhangi bir öğrenim ücreti ödemesi gerekiyor mu?

Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Orhun Değişim Programı kapsamında;

  1. a) Gönderen kurum öğrenci ve öğretim üyelerinin ulaşım giderlerini,
  1. b) Kabul eden kurum gelecek öğrenci ve öğretim üyelerinin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır.

Orhun Değişim programına katılan öğretim üyelerinin özlük hakları kendi üniversitelerinde saklı kalır. Görevlendirilecek öğretim üyelerine yollukları ve iki haftaya kadar ki yevmiyeleri gönderen üniversite tarafından ödenir. Kabul eden üniversite ise gelen öğretim üyelerinin iaşe ve ibatesini karşılar, verdikleri ders saati başına mevzuatları çerçevesince ücret öder.

DAAD Almanya’daki yükseköğrenim kurumlarını temsil etmek üzere Heidelberg Üniversitesinde okuyan bir öğrencinin inisiyatifi doğrultusunda 1925 yılında kurulmuş, dünyanın her köşesinden öğrencilere ve araştırmacılara burs olanakları sunan, ülkeler arası akademik iş birliklerini destekleyen dernek statüsünde, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

DAAD kuruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 2 milyon akademisyene destek sağlamıştır. DAAD dernek statüsünde ve Alman üniversiteleri ile öğrenci topluluklarından oluşan bir kuruluştur. Görevleri, burs desteği sağlamanın çok ötesindedir: DAAD, Alman üniversitelerin uluslararası hale gelmelerini destekler, yurtdışında Germanistik ve Alman Dilini güçlendirir, gelişmekte olan ülkelerde güçlü üniversitelerin kurulmasını destekler ve eğitim, yurtdışı bilim ve gelişim politikaları konularında karar mercilerine danışmanlık yapar. DAAD’nin bütçesi ağırlıklı olarak çeşitli bakanlıkların – bilhassa dışişleri bakanlığı – bütçelerinden sağlanmaktadır, bunun yanı sıra AB ile şirketler, organizasyonlar ve yabancı hükümetler tarafından finanse edilmektedir.

BAŞARININ DESTEKLENMESİ

DAAD ileride , şimdiye kadar gösterilen kesintisiz başarı temeline dayanan mükemmel öğrenci ve bilim insanlarının desteklenmesi konusunda uzman ve idarecileri sorumluluk bilince içerisinde hazırlamak ve dünya genelinde sürekli bağlantılar oluşturmak gayretindedir. DAAD, eski ve yeni bursiyerlerin arasındaki alansal ve kültürel networkü daha da güçlü bir şekilde desteklemeyi hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.daad.kg

Halkla İlişkiler Birimi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen bir dizi değişim eğitimi programını yönetir, böylece bilgi ve fikirlerin serbest akışını kolaylaştırır, Amerika Birleşik Devletleri ve Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları ve halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirir.

Fulbright Programı, 1946 yılında Senatör J. William Fulbright'ın önerisiyle Amerikan Senatosu tarafından çıkarılan bir yasa ile başlatılmıştır. Bilimsel dereceye sahip uzmanlara yöneliktir ve Amerikalı bilim adamlarının Kırgızistan'da ders vermelerini ve Kırgız uzmanların Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma yapmalarını sağlar.

FULBRİGHT YÜKSEK LİSANS / ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

Fulbright Yüksek Lisans / Araştırma Bursu Programı, üniversite mezunlarını ve çeşitli mesleklerdeki gençleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde beşeri bilimler, mühendislik ve sosyal bilimlerde okumak veya araştırma yapmak için fırsat sunar.

YABANCI DİL ÖĞRETİM ASİSTANLIĞI (FLTA) PROGRAMI

FLTA Programı İngiliz dil öğretmenleri ve İngiliz dil bölümlerinin son sınıf öğrencilerine yönelik bir programdır. FLTA Bursuna seçilecek kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversitelerde haftada 20 saat Kırgız dersi verirken, aynı zamanda bulundukları üniversitede her dönem en az iki ders de alabileceklerdir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI (GLOBAL UGRAD)

Uluslararası Öğrenci Değişim Programı (Global UGRAD), Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu'nun Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan öğrencilere bir ABD kurumunda bir sömestr veya tam akademik yıl için eğitim almaya fırsat sağlayan bir programıdır.

http://www.chevening.org/welcome-to-chevening