Sınavların Yapılış Şekliyle İlgili Duyuru


  • 2022-01-10

Kırgızistan'da COVID-19 vaka sayısının artması nedeniyle Üniversitemizde 11 Ocak 2022 tarihi itibariyle çevrim içi (online) eğitime geçilmesine karar verilmiştir.
Durum düzelene kadar bütün dersler ve sınavlar uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüleceğinden;
• Ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının online, interaktif/canlı-online olarak; ara sınavların tercihen ders saatlerinde; yarıyıl sonu sınavlarının ise akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dekanlık/müdürlük ve bölüm/ anabilim dalının koordinasyonunda yapılması,
• Lisansüstü programlarındaki yeterlilik sınavlarının, tez izleme komiteleri toplantılarının ve tez savunmalarının -kayıt altına alınarak, hukuki açıdan denetlenebilir olma- koşulunun sağlanması kaydıyla Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden online, interaktif/canlı-online olarak yürütülmesi ve Lisans Bitirme Tezi Derslerinde de benzeri uygulamanın yapılması,
• Devlet Sınavlarının Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir.

                      Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü

    Sosyal medyada paylaşın