Dil Beceri Sınavı


  • 2021-11-29

Üniversitemiz Mevzuatı Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini Kullanma Becerisi Sınavı Usul ve Esasları çerçevesinde 13 – 17 Aralık 2021 tarihleri arasında Dil Beceri Sınavı yapılacaktır.

Sınav

Tarih ve Yeri

Başvuru Tarihleri

 

 

Kırgız Türkçesi

13 – 14 Aralık 2021

Saat: 10.00

 

 

29.11.2021 – 10.12.2021

Merkez Bina

Sınav Salonu: 205, 206 No’lu Salonlar

 

 

Türkiye Türkçesi

15 – 16 – 17 Aralık 2021

Saat: 10.00

 

 

29.11.2021 – 10.12.2021

Merkez Bina

Sınav Salonu: 205, 206 No’lu Salonlar

Not : Sınav yüz yüze (örgün) yapılacaktır.

Adayların bağlı bulunduğu birim aracılığı ile Yabancı Diller Yüksekokulu’na ilgili tarihler içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.  

 

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ KULLANMA BECERİSİ SINAVI USUL VE ESASLARI

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının, Üniversitenin

eğitim dilleri olan Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’ni öğrenmelerini teşvik ve kullanma

becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak Kırgız Türkçesi’ni ve Türkiye Türkçesi’ni Kullanma

Becerisi Sınavının (Dil Beceri Sınavı) usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

1. Başvuru şartları, usulleri ve zamanı

  1. Dil Beceri Sınavına, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları başvurabilir.
  2. Öğretim elemanları, vatandaşı bulunduğu ülkenin resmî ya da devlet dilinin sınavına giremez.
  3. Dil Beceri Sınavı, her eğitim-öğretim yılının Aralık ayı içerisinde yapılır. Sınava başvuru

tarihleri ile sınavın yapılacağı tarih, yer ve saati Üniversitenin web sayfasında Yabancı Diller

Yüksekokulu Müdürlüğünce duyurulur.

  1. Dil Beceri Sınavına katılmak isteyen adaylar, bağlı bulundukları akademik birim aracılığıyla

Müdürlüğe başvururlar. Başvurular, sınav tarihinden üç gün öncesine kadar ilgili birimlerce

Müdürlüğe ulaştırılır ve ilanda belirtilen süre içinde başvuru yapmayanlar sınava giremezler.

2. Sınav Esasları ve Değerlendirilmesi

a) Dil Beceri Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki temel bölümden oluşur.

    Bunlar:

   1.  Yazılı sınav; okuma anlama, dinleme anlama, yazılı anlatım, çeviri alanlarından oluşur ve

   100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavın her bir alanının (okuma anlama,

   dinleme anlama, yazılı anlatım, çeviri) puanı % 25’tir.

   2. Sözlü sınav (sözlü anlatım); adayın alanıyla ilgili bir konuda ders anlatması ve konuşma

   becerisini sunabileceği mülâkat şeklinde gerçekleştirilir ve 100 tam puan üzerinden

   değerlendirilir.

b) Başarı notu yazılı sınavın %70’i ve sözlü sınavın %30’u alınarak hesaplanır. Adayın başarılı

sayılması için başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan ve yazılı

sınav ile sözlü sınav notlarının da her birinin 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)

olması gerekir.

    Sosyal medyada paylaşın