Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü

Uygulamalı Matematik ve Bilişim Bölümü, Doğa Bilimleri Fakültesi temelinde 2007 yılında açılmıştır. 2007-2008 öğretim yılında bölüme ilk öğrenciler alınmıştır.
Öğrencilerin (Kırgız Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşları) bölüme seçimi ve kabulü, Kırgız-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan yarışma ve Ulusal Sınav sonuçlarına göre yapılır.

Bölümün amaç ve hedefleri
Uygulanan problemlerle ilgili modelleme bilgileri ve simülasyon modellerinin matematiksel yöntemlerinin incelenmesi
Bilgisayar ağı güvenliği ve yönetim araçları, otomatik sistemlerin yönetimi ve veri işleme araçlarının incelenmesi
Üretim ve teknolojik faaliyetlerde ortaya çıkan matematiksel problemlerin çözümünde sayısal yöntemlerin kullanılması
Programlama dillerini öğrenmek
Dijital görüntü işleme, bilgisayar grafikleri, multimedya ve otomatik tasarım araştırmaları
Tahmin ve sistem analizi için bilgi sistemlerinin matematiksel yöntemleri
Üretim faaliyetlerinin kalite yönetim süreçleri ile ilgili bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
Uygulamalı Matematik ve Bilişim Bölümü, bilgisayar bilimi ve otomatik sistemler, finansal veri işleme için yazılım uzmanları yetiştirmektedir. Bologna sistemine göre eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlara Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesi verilecektir.

Araştırma çalışmaları 
Araştırma çalışmaları şu alanlarda yürütülmektedir: matematiksel fiziğin asimptotik yöntemleri, yaklaşım teorisi, aşırı polinomlar, sayısal yöntemler, diferansiyel denklemler, sosyal mühendislik, yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojileri, büyük veri tabanı tasarımı, finans ve bilgisayar matematiği, bilgisayar konuşması sentez ve uygulamalı bilgisayar bilimi.

Prof.Dr.
Asan ÖMÜRALİYEV

Bölüm Başkanı

 

Bölümümüzde verilen eğitimle kazanılan bilgi ve beceriler, araştırma merkezlerinden bakanlıklara ve devlet organlarına, sanayiden finansa kadar pek çok farklı alanda uygulanabilmektedir. Bu derece, öğrencilere sistem yöneticileri, veritabanı operatörleri, analistler, programcılar, sistem mühendisleri olarak çalışma ve bilgisayar programları geliştirme ve bilgisayar ağlarını profesyonel olarak koruma fırsatı verir. Ayrıca, bu uzmanlığa hakim olan öğrenciler matematikçi veya analist olarak çalışabilirler.

Eğitim programı cebir, geometri, mantık ve ayrık matematik gibi bir dizi matematiksel disiplinin yanı sıra modern bilgisayar teknolojisi ve programlama ile ilgili disiplinleri içerir. Sayısal yöntemler, optimizasyon yöntemleri, veri tabanlarıyla çalışma özellikleri, programlama dilleri, sistem ve uygulamalı yazılımlar ile bilgisayar sistemleri ve ağlarının mimarisi zorunlu derslerdir.

Bu uzmanlık alanındaki eğitimi tamamladıktan sonra, öğrenciler bir dizi benzersiz ve kullanışlı beceri kazanacaklar. En çeşitli araştırma ve üretim alanlarından birinde bilgi ve simülasyon modellerini modellemek için matematiksel yöntemleri kullanmayı ve bilgisayar teknolojisinin en yeni unsurlarını matematiksel olarak yaratmayı ve geliştirmeyi öğreneceklerdir.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü'nden alınan eğitim, dil ve programlama yöntemlerine hakim olma ve bunları fizik ve kimyadan ekonomi ve ekolojiye kadar çeşitli alanlarda orijinal programlarda uygulama fırsatı sunar. Bu uzmanlık, yazılım geliştirmeye, bilgisayar ağlarını ve yetkili bilgi işlem hizmetleri sistemlerini sürdürmeye, çeşitli veri tabanları ve işletim sistemleriyle çalışmaya yardımcı olacaktır.