Dekandan

KTMÜ Fen Fakültesi 2008 yılında kurulmuş yeni bir fakültedir. Fakültemizde “Matematik”, “Uygulamalı Matematik ve Enformatik” ve “Biyoloji” olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. “Matematik” ve “Uygulamalı Matematik ve Enformatik”, bölümleri hem lisans hem de yüksek lisans derecesi sunmaktadır. Biyoloji bölümümüz de bölüm öğrencilerine lisans dersleri verdiği gibi Mühendislik, Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine de servis dersleri sunmaktadır. Biyokimya, Histoloji/Morfoloji, Botanik ve Zooloji uygulama laboratuvarımızda lisans öğrencilerimize deneyler yaptırılmakta ve ayrıca bölüm öğretim üyeleri de araştırmalarında bu laboratuvarımızdan faydalanmaktadır.

Öğrencilerimiz, Kırgızistan, Türkiye ve Orta Asya'nın çeşitli ülkelerinden çok farklı sosyal, ekonomik, etnik ve dini kökenden gelmektedir. Bu öğrenci çeşitliliği ile Fen Fakültesinin asıl misyonu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Orta Asya'nın ve daha sonra Avrupa'nın öncüsü haline getirmektir. Bunun için Fakültemizde Kırgızistan, Türkiye ve Orta Asya'daki Türk Devletlerinin gelişme ve sosyal ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni bölümler açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Şu anda fakültemizde yedi profesör, sekiz doçent, iki yardımcı doçent, üç uzman ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu personeli ile fakültemiz öğrencilerimizin yetenek, başarı ve leki bilgilerini en üst düzeye çıkarmak için yüksek seviyeli eğitimini devam ettirmektedir.
Üniversitemizin amacını, stratejisini ve diğer hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir temel slogan geliştirmiş bulunuyoruz:  Bir Üniversiteden Ötesi . Bu anahtar sloganı kullanarak birkaç yıl içinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini dünyanın en büyük bilim üreten merkezi haline getireceğimize inancım tamdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde temel bilimler eğitimi veren Fen Fakültesinin üstüne düşen görevin farkındayız ve Fakülte olarak bu görevin yerine getirilmesi için bütün personelimizle elimizden geleni yapacağız.

Prof. Dr.
Gülbübü KURMANBEKOVA

Dekan