Halkla ilişkiler; kurum ile hedef kitle arasında karşılıklı anlayışa dayanan ilişkileri belirlemek, kurmak ve sürdürmeye yönelik faaliyetler yürüten bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin amacı kurum politikası ve hedefleri doğrultusunda uygulamaları geliştirerek hedef grupların iyi niyet ve anlayışını kazanmaktır. Bu amaçla halkla ilişkiler çalışmaları kamuoyunun güvenini kazanmak için çalışır. Kamuoyuna yönelik araştırmalar yapar ve bu araştırmalardan elde ettiği sonuçlara göre kurum politikalarını belirler. Kurumsal iletişim,  pazarlama iletişimi, kurumsal kimlik, marka çalışmaları, itibar yönetimi ve kriz yönetimi gibi faaliyetler halkla ilişkiler departmanları tarafından yürütülür. Kurumun misyon ve vizyonunun belirlenmesi, kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi ve kurumun kamuoyundaki imajının doğru bir şekilde analiz edilmesi de halkla ilişkiler departmanlarının temel işlevlerindendir.

Reklamcılık ise kitle iletişim araçlarından yer ve süre satın alarak insanların herhangi bir ürüne karşı tutum ve davranışlarını değiştirmek, yeni tutum ve davranışları benimsetmek, insanların dikkatini ürün, hizmet ya da fikre çekmek, belirli bir düşünceye yöneltmek ve ikna etmek amacı doğrultusunda yapılan faaliyetler bütünüdür.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, yaratıcı düşünceye sahip, pyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi teknolojilerine hakim uzmanlar yetiştirmektedir. Eğitim programında genel iletişim disiplinlerinin yanı sıra halkla ilişkiler, reklamcılık, yönetim, gazeteciliğin temelleri, pazarlama, grafik ve tasarım, animasyon gibi spesifik disiplinler de yer almaktadır. İlk iki yıl öğrenciler, iletişime giriş, gazetecilik tarihi, felsefe, sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji, siyaset bilimine giriş, iletişim teorisi gibi disiplinlerde genel dersler alırlar. Üçüncü yıldan itibaren program, uzmanlık gerektiren zorunlu dersler ve seçmeli dersler içermektedir. Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarının planlanması, halkla ilişkiler ve reklam metinlerinin yazılması, reklam analizi, pazarlama, ileri animasyon, tüketici davranışlar, kurumsal kimlik ve marka yönetimi, kriz ve risk yönetimi uzmanlık konularıdır. Seçmeli dersler öğrencinin kendisi tarafından seçilir. Bunlar arasında etkinlik düzenleme ve yürütme, uluslararası halkla ilişkiler ve reklamcılık, sunum teknikleri, reklam fotoğrafçılığı, imaj yönetimi, çevrimiçi reklamcılık, medya planlaması gibi disiplinler yer almaktadır.