TUAUM PROJE LİSTESİ

 • Uygarlıklar Teorileri ve Türk Uygarlığı , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
 • Türkistan Mecmuasında Kırgızlar: Tarihi Kaynakların Tasnifi ve Elektronik Bibliyografısının Hazırlanması , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ceenbek ALIMBAYEV
 • Kırgız Etno-Kültür Eserlerinin Araştırılması ve Korunması, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Alpaslan ÂŞIK
 • 2017.TUAM.08, Konu Dizini Çerçevesinde Türkiye Türkçesinde Kullanılan Atasözlerinin Kırgız Türkçesine Aktarılması , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Vedat Ceyhun UYGUR
 • 2017.TUAM.07, Bağlam Dizini ve Tematik Dizin Çerçevesinde Kırgız Atasözleri , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Vedat Ceyhun UYGUR
 • 2017.TUAUM.02, Türkçe-Kırgızca Ortak Kelimeler Sözlüğü , Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
 • 2017.TUAM.06, Zaman, İnsanlar ve Olaylar Sözlü Tarih Projesi , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA
 • 2017.TUAM.03, Türk Dünyası Ortak Metinleri Antolojisi , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
 • 2017.TUAM.02, Kırgız ve Türk Dillerinin Kültürel Dilbilimi Sözlüğü , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA
 • 2017.TUAM.04, Tuva Tarihi , Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR
 • 2017.TUAM.01, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Isık Göl (Balıkçı, Ak-Ölön, Sarı-Kamış, Kök-Moynok) Arkeolojik-Epigrafik Yüzey Araştırmaları , Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Abdullah KARAÇAĞ
 • 2017.TUAUM.01, Zeynü'l-Ahbȃr (Târȋh-i Gerdȋzȋ) , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fahri UNAN
 • 2016.SBE.03, “Müntehabâtü't-tevârĩh (Tarihlerden Seçmeler) Tercümesi (Farsça; Yazarı: Muhammed Hekim Hân)”, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fahri UNAN
 • KTMÜ.2016, SBE.05, Yusuf Has Hacib ve Ölümsüz Eseri: Kutadgu Bilig , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA
 • 2015.SBE.06, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fahri UNAN
 • 2015.SBE.04, Kırgızistan'da Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkilerinin Tesbiti , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
 • 2015.FBE.01, Kırgızlarda Geleneksel Veteriner Hekimliği Uygulamalarının Araştırılması , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV
 • 2014.SOB.01, Kırgızca-Türkçe Sözlük Yazımı , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU