1. Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı Kongresi: Dünü-Bugünü- Yarını (2-3 Ekim 2000, Bişkek)
 2. Kırgız Cumhuriyeti’nin 10. Yılı Münasebetiyle Uluslararası Etnoniminin 2200. Yılı Kongresi (27-28 Ağustos 2001, Bişkek)
 3. II. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi: Türk Uygarlığının Dünya Uygarlığı İçindeki Yeri (4-6 Ekim 2004, Bişkek)
 4. Küreselleşme ve Türk Uygarlığı Sempozyumu (10-11 Kasım 2005)
 5. III. Uluslararası Küreselleşme ve Türk Uygarlığı Kongresi (28-31 Mayıs 2007)
 6. Uluslararası Orta Asya ve Küreselleşme Sempozyumu (13-14 Temmuz 2009, Bişkek)
 7. CIEPO Ara Sempozyumu: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri (24-29 Ağustos 2009)
 8. III. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kurultayı (21-24 Eylül 2010)
 9. K.C. Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanlığı, Uluslararası Cengiz Aytmatov Isıkgöl Forumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kırgızistan Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenler Derneği tarafından “‘Cengiz Aytmatov ve Isıkgöl Forumu: Kültürlerin Diyalogu ve Uygarlıkların Yakınlaşması’ Uluslararası Forumu” , 13-16 Kasım 2013
 10. 2014 yılının Kırgız Cumhuriyeti tarafından “Devletçilik Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, K.C. Tarih Komisyonu Miras Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Müdürlüğü ve Üniversitemizin katkılarıyla, KTMÜ Tarih Bölümü ile birlikte “I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi”, 3-4 Nisan 2014
 11. Edebiyat Fakültesi ile ortaklaşa Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete intikalinin 76. Yıldönümü münasebetiyle “Atatürk ve Kırgız Devleti” adlı panel, 10 Kasım 2014
 12. Cengiz Aytmatov ve Isıkgöl Forumu: Kültürlerin Diyalogu ve Uygarlıkların Yakınlaşması’ Uluslararası Forumu (14-16 Kasım 2014)
 13. Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile ortaklaşa “Türk Halklarının Gelenekler Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu , 20-22 Kasım 2014
 14. Türk Ocakları İstanbul Şubesi, TİKA, Üniversitemiz Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Edebiyat Fakültesi tarafından 25-26 Aralık 2014 tarihleri arasında ‘Gaspıralı İsmail Bey'in Ölümünün 100. Yılında Dilde, Fikirde, İşte Birlikte Neredeyiz' adlı sempozyumu , 25-26 Aralık 2014
 15. Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 2015’te yapılan Seminer faaliyetleri kapsamında “Ortak Türk Tarihinin Sorunları” (Konuşmacı: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ) başlıklı seminer, 20 Şubat 2015
 16. Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 2015’te yapılan Seminer faaliyetleri kapsamında Türk Kültüründe İktidar, İtaat Göstergesi Olarak Yemek Sembolizmi” konulu seminer (Konuşmacı: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ), 09 Nisan 2015
 17. 1937’de SSCB’de yapılan Represyon siyasetinde şehit düşen Kırgız aydınlarını anma amacı ile yapılan “Kaybolan Kırgız Hafızası: Ata-Beyit” adlı seminer (Seminere Kırgız aydınlarının gömüldüğü yeri gösteren 90 yaşındaki apa Bübüyna KIDIRALİYEVA ile şehitlerin gömüldüğü yeri açtıran KGBçi Bolot ABDIRAHMANOV’lar katıldı) , 19 Kasım 2015
 18. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi ortaklaşa “Günümüz Orta Asya’sı ve Yusuf Balasagun’nun Mırası” adlı panel (Panelde ise yukarıda adı geçen iki kurumun beraber çıkardığı “Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü” kitabının tanıtımı yapılmıştır) , 19 Ocak 2016
 19. “Konar Göçer Türk Uygarlığı” yuvarak masa toplantısı, 02 Şubat 2016
 20. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları II. Uluslararası Sempozyumu , 27-28 Ekim 2016, Bişkek
 21. Dil ve Dünya Algısı Paneli , Prof. Dr. Zamira Derbişeva, Doç. Dr. Burul Sagınbayeva, Öğr. Gör. Derya Yeliz, 08.12.2016, Bişkek
 22. Dilimiz Kimliğimizdir Paneli , TDK, KTMÜ Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ile Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen panelde Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA ile Prof. Dr. Mehmet AYDIN konuşma yaptı. Moderatör: Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU. 27.12.2017, Bişkek