Daire Başkanı Maksatbek INAKBEKOV
Adres Cengiz Aytmatov Kampüsü, Yeni Öğrenci Evi Binası, Merkez Kütüphane
Tel. 996 312 492765-68
Faks 996 312 541935
Dahili 837
Eposta library@manas.edu.kg

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi kütüphanesi, üniversitenin misyon ve vizyonu kapsamında akademik personellerin, öğrencilerin ve idari personellerin ihtiyacı olan her türlü bilgi ve kaynak konusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektronik alt yapı oluşturarak kullanıma sunması, bilgi kaynaklarını çeşitlendirmesi ve zenginleştirmesi, bilim, eğitim ve araştırma konularında üniversiteye destek sağlamak amacıyla 1998 yılında açılmıştır.

2002 yılında elektronik katalog oluşturularak, 2005 yılında “Yordam” otomatik kütüphane sistemi kurulmuş olup, kütüphanenin bütün hizmetleri otomatik sistemde yürütülmeye başlanmıştır ve Elektronik Kataloğumuz bütün dünyaya hizmet vermektedir (http://yordam.manas.edu.kg/). 2016 yılının Şubat ayından itibaren elektronik kataloğun mobil versiyonu “Cep Kütüphanem” kullanıma sunulmuştur. Şu anda kütüphane bünyesinde 90 binden fazla kitap, gazete, dergi, ses ve video kaynakları bulunmaktadır. 410 oturum kapasiteli, yılda yaklaşık 500 bine yakın kullanıcı kabul eden kütüphanemiz 4 yerde hizmet vermektedir. Ayrıca her bir kütüphanede elektromanyetik güvenlik sistemi kurulmuş olup okuyuculara özgür kullanım alanları oluşturulmuştur. Modern teknoloji ile donanımlı kütüphanemizde yılda altmışa yakın elektronik veri tabanlara, kaynaklara erişim sağlanarak farklı dallara hitap eden elektronik kitap ve dergiler kullanıcılara sunulmaktadır. Her kütüphanede yüksek hızda internet imkânı ve 27 oturum kapasiteli iki adet bilgisayar salonu da bulunmaktadır.

Misyon: Üniversitemizin öğretim, araştırma faaliyetleri ve toplumsal hizmetlerin gerektirdiği bilgiye erişmek için çağdaş ve evrensel olanakların sağlanması ve örnek bir üniversite kütüphanesi olarak topluma hizmet sunulmasıdır.
Vizyon: Kütüphane vizyonu Üniversitemizin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmadan, en ileride olan modern bir bilgi ve belge merkezi veya öğrenme merkezi olmaktır.

Bilişim teknolojilerini etkin kullanarak Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve bilimsel araştırmalarında ihtiyaç duyacağı kütüphanecilik ve öğrenme merkezleri hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek;

Biriminin mekân, donanım, materyal yönünden iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için gerekli olan çalışmaları planlamak, uygulamak, izlemek ve denetlemektir.

Daha ayrıntılı bilgi için web sayfamıza giriş yapınız...