Daire Başkanı Onur DURAL
Adres Cengiz Aytmatov Kampüsü, REKTÖRLÜK Binası, Oda 105
Tel. +996 (312) 49 27 60
Faks +996 (312) 49 27 61, 81-89
Dahili 1202
Eposta

onur.dural@manas.edu.kg

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

• Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve tamamlanmasını sağlamak.
• İhale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
• İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini tamamlamak.
• Kullanıma açılmış bina ve tesislerin bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmek.
• Teknik inceleme, rapor ve projelendirme gerektiren her türlü işin fizibilite raporlarını hazırlamak.
• Üniversitenin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme, ısınma vb. ihtiyaçlarının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
• Üniversite yatırım programı ile ilgili inşaat yatırım bütçesini hazırlamak.

KURUM İÇİ ORTAK ÇALIŞMALAR

• Akademik ve İdari Birimler tarafından talep edilen bakım-onarım ve tadilat hizmetlerinin sağlanması ve temin yönteminin belirlenmesi konularında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile,
• Hakedişlerin kontrolleri ve yapılan ödemelerin uygunluğunun sağlanması konusunda Strateji Dairesi Başkanlığı ile,
• Yeni projelerin hazırlanması aşamasında birim yetkilileri ile ihtiyaçların ve bunlara uygun ön projelerin belirlenmesi ve birimlerce talep edilen ihtiyaçların daha faydalı ve uygulanabilir olmalarının sağlanması konularında tüm akademik ve idari birimler ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

KURUM DIŞI YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ

• Yapım, onarım, tadilat ve proje işleri ihalelerimizi alan tüm firmaların kontrollük işleri ve yönlendirilmeleri konularında Yüklenici Firmalar ile,
• İnşaat izinlerinin alınması, yapım işlerinin kontrolleri ve devlet tesliminin yapılması konularında K.C. İnşaat Mimarlık Denetleme Kurulu (GASN) ile,
• Hazırlanan projelerin K.C. standart ve inşaat kanunlarına uygunluğunun sağlanması konularında K.C. Devlet Mimari ve İnşaat Acentası Ekspert Kurumu ile,
• Kampüs alanları sınırları ve yeni yapılan inşaatların vaziyet planı ile uygunlukları konularında Bişkek Büyükşehir Belediyesi Baş Mimarlık Kurumu ile,
• Su ve kanalizasyon işlerinde Devlet Vodakanal Kurumuyla, elektrik işlerinde K.C. Milli Elektrik Hatları, Elektrik İstasyonlar Şirketi, Sever Elektrik Şirketi ve Devlet Enerji Müfettişliği ile,
• Yangın, yangına karşı tedbirler ve denetimleri konusunda Devlet İtfaiye Kurumu Müfettişliği ile, birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2022 TR

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2022 KG