Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN

Rektör

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Rektör Vekili

Prof. Dr. Ahmet BEŞE

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA

Fen Fakültesi Dekan V.

Doç. Anarbek İBRAYEV

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kemal POLAT

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK

İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet KOBYA

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail ŞEN

Veteriner Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Atilla DURSUN

Ziraat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yasin BOYLU

Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Üye

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA

Üye

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA

Üye

Prof. Dr. Özgül SALOR DURNA

Üye

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ

Üye

Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL

Genel Sekreter V.-Raportör