Декандан сөз

Кыргыз-Түрк «Манас» Университетинин Ветеринария факультети 2008-2009-окуу жылында ишмердүүлүгүн баштаган. Факультетибизде билим берүү эки тилде: кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Факультетибиздин академиялык түзүмүнүн курамы дагы, окуу программасы дагы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан кабыл алынган стандартка шайкеш келип, билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо талаптарына жана Европа ветеринардык билим берүү ассоциациясынын (EAEVE) билим берүү программаларынын негизинде түзүлгөн. Факультетибиздин негизги максаты – VEDEK талаптарына мүмкүн болушунча тезирээк жетүү жана EAEVE тарабынан аккредитациялоо процессин баштоо. Факультетибиз ошондой эле айбандардын жана куштардын саламаттыгы, малды асылдандыруу, азык-түлүк коопсуздугу жана көзөмөл тармактарында сапаттуу кызматтарды көрсөтүүнү көздөйт.

Факультетибиз заманбап ветеринардык клиника, окуу-лабораториялык корпус жана деканаттан турган чоң комплекстүү имаратка ээ. Толук жабдылган ветеринардык клиникада, компьютерлер жана проекциялык приборлор менен жабдылган заманбап лекциялык залдарда, ар бир студентке эсептелген микроскобу бар студенттик лабораториясында, билим берүү жана илимий изилдөө үчүн технологиялык приборлор менен жабдылган лабораторияларда тажрыйбалуу окутуучулардын коштоосунда теориялык жана практикалык окутуулар билим берүү стандарттарына ылайык жүргүзүлөт. Даярдоо курсун эсепке албаганда беш жылдык окуу процессин жыйынтыктагандан кийин бүтүрүүчүлөрүбүзгө 610001- Ветеринария адистиги боюнча (специалитет) «Ветеринардык врач» квалификациясы ыйгарылат.

Заманбап ветеринардык клиникада малдын, үй айбандарынын жана экзотикалык айбандардын ветеринардык медицинасына тиешелүү бардык маселелерди камтыган окуу-клиникалык практикалары жүргүзүлөт. Амбулатордук жана стационардык кызматтарды көрсөткөн ветеринардык клиникада студенттер диагностикалык, клиникалык жана хирургиялык ыкмаларды колдонуунун бардык түрлөрүнө катышышат. Мындан тышкары, кызматташуу келишими түзүлгөн чарбалардын шарттарында малга жана куштарга жеринде ветеринардык жана зоотехниялык тейлөө көрсөтүлүп, студенттерибиз практикалык иш-аракеттерге катышышат.

Университетибиздеги окуу-тарбия иштери заманбап билим берүүнүн принциптерине негизделип, студенттерге ветеринардык кесиптин маселелерин бардык майда-чүйдөсүнө чейин жеткирип берүү менен бирге, жаратылышка, кишинин, айбандардын жана куштардын укуктарын сыйлаган, илимдин негизинде аналитикалык ой жүгүрткөн, өз өлкөсүнө жана жерине терең берилген инсандарды тарбиялоону максат кылабыз.

PhD. Профессор Исмаил Шен

Декан