Кыскача

Кыргызстандагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түрк Манас университетинде 2011-2012-окуу жылында теология факультети ачылып, 2011-жылдын сентябрь айынан баштап студенттерге билим бере баштады. Факультетте «дин таануу» жана «ислам таануу» адистиги боюнча бөлүмдөр ачылган. Бул факультетке тапшырган студенттер азыркы учурда даярдык курсунан өтүп, түрк тилин үйрөнүү менен бирге адистик предметтер боюнча билим алып жатышат. Учурубузда ылдамдык менен өнүгүп – өзгөрүп жаткан коомубуздагы ар кандай саясий–экономикалык, социалдык жана руханий көрүнүштөр өлкөбүздүн келечегине оң жана терс таасир тийгизээри талашсыз. Мына ушундай өткөөл учурда элибизде пайда болгон руханий боштукту жана анын ичинен диний сабаттуулукту жойу негизги маселеге айланып турат. Бул маселе боюнча диний жана руханий баалуулуктарыбызга кайдыгер мамиле жасалып жатканы да ачуу чындык. Мына ушундай маселелерди эске алуу менен бул факультет өзүнө төмөндөгүдөй максаттарды жана милдеттерди койгон:

Факультетте окутуу КР Билим берүү жана илим министлиги тарабынан бекитилген окуу планынын жана КТМУнун билим берүү боюнча уставынын негизинде кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Студенттер ЖОЖдор аралык уюштурулган олимпиадаларга, кароо-сынактарга, илимий-практикалык конференцияларга жана спорттук мелдештерге катыш алышат. Ошондой эле күн сайын республикалык жана дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар боло алышат.