Кыргыз-Түрк "Манас" университетине алмашуу программасынын студенти катары тапшыруу үчүн сиздин университет менен Манас университетинин ортосунда расмий келишим түзүлгөн болуусу шарт. Бул келишим Эразмус, Мевлана же Орхун сыяктуу алмашуу программалары же бир факультет менен келишим (же болбосо белгилүү бир бөлүм менен келишим) же жалпы университеттер арасы бир келишим болуусу керек.

Университетиңиздин тышкы байланыштар офисине (же борбордук офис же факультет бөлүмүнө) кайрылып, Манас Университети менен келишим бар-жогун тактап, алмашуу программасы менен барууга укуктуу экениңизди билиңиз. Тышкы байланыштар офиси алмашуу студенти катары кайсы сабактарды ала турганыңыз жөнүндө сизге тоолугураак маалымат бере алат.

Эгерде сиздин университетиңиздин Манас университети менен келишими жок болсо, башка мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүңүз.

Сиз алмашуу программасына өзүңүздүн университетиңиздеги тышкы байланыштар офиси же сиздин факультеттин же бөлүмдүн тышкы байланыштар координатору аркылуу тапшырсаңыз болот. Сиздин университеттин сакталуусу керек болгон тапшыруу шарттары жана талаптары бар.

Сиздин университет алмашуу студенттеринин тапшыруу процесси жана шарттары тууралуу маалымат бере алат. Ошондой эле алмашуу мөөнөтүнүн шарттары, бир семестрге (жарым жыл) же эки семестрге (бир жыл) окууга келээриңизди айтып беришет.

Манас университетинде окутуу кыргыз, түрк, англис тилдеринде жүргүзүлөт.

Сиздин университет алмашуу программасына качан тапшырса болоорун жана керектүү документтерди тапшыруу процесси кандай экендиги тууралуу маалымат берет.

Университетиңиз сизди тандап, алмашуу программасына сизди талапкер катары дайындаганда, окууга талапкер катары расмий түрдө катталуу үчүн атайын онлайн тиркемеге шилтеме аласыз. Бул шилтеме университетиңиздин координатору же түз эле Манас университетинин координатору тарабынан түз берилет.

Алмашуу программасына кабыл алуу төмөнкү нерселерден көз каранды:

-Өз университетиңиз менен Манас университетинин ортосундагы келишимдин түрү (мисалы, университеттин жалпы келишими же белгилүү бир факультеттин же бөлүмдүн деңгээлиндеги алмашуу келишими).

-Алмашуу студенттери үчүн курс ачыкпы?

-Курсттарга катышуу үчүн белгилүү талаптарга жооп бересизби?

-Курстарда бош орундар

Мевлана алмашуу программасы өлкө ичинде билим берген жогорку окуу жайлары менен өлкө сыртында билим берген жогорку окуу жайларынын ортосунда окутуучулар жана студенттердин алмашуусуна мүмкүнчүлүк берген программа болуп саналат. 2011-жылы 23-августта 28034-номерлүү Расмий гезитте жарыяланган жобого ылайык, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлары менен бирге өлкөдөгү жогорку окуу жайлары арасында студенттер жана окутуучулардын алмашуу программасы ишке ашырыла баштаган.

Мевлана

“Мевлана” алмашуу программасынын аты сопу акыны Мевлананын атынан коюлган. Программага аты берилген Мевлананын чыныгы аты-жөнү Мухаммед Желаледдин. Мевлана акыны азыркы Афганистанга караштуу Хорасан аймагынын Балх шаарында 1207-жылы туулган. Султан Велед, Шемс-и Тебризи жана аны жакшы көргөн кишилер Мевлана атын колдонушкан, ошондуктан бул ысым аны сыпаттаган универсалдуу символго айланган. Ал эми батыштагылар Мевлананы Руми деп таанышат. Сопу акыны Мевлана 13-кылымда жашаган, бирок анын чыгармалары түбөлүктүү.

Мевлана алмашуу программасына кимдер катыша алат ?

Бакалавр, магистратура жана докторантура программаларынын студенттери, ошондой эле окутуучулар Мевлана алмашуу программасынан пайдалана алышат.Алмашуу программасына катышууну каалаган студенттер эң аз бир, эң көп эки семестр билим алып; ал эми окутуучулар эң аз 1 жума, эң көп 3 айлык мөөнөткө дүйнөдөгү жогорку окуу жайларында сабак берип, программадан пайдалана алышат.

Мевлана алмашуу программасынын тапшыруу шарттары

- Жогорку окуу жайлардагы даярдоо, бакалавр, магистратура жана докторантура программаларына расмий түрдө катталган студент болуу;

- Бакалаврда окуган студенттердин жалпы академиялык баасынын орточо көрсөткүчү 4 ( төрттүк ) эсептөөдө эң аз 2,5 ( эки жарым ) болушу;

- Магистратура жана докторантура студенттеринин жалпы академиялык баасынын орточо көрсөткүчү 4 ( төрттүк ) эсептөөдө эң аз 3 ( үч ) болушу;

- 50 % тил сынагына коюлган баа, 50% жалпы бааларынын орточо көрсөткүчү;

Бакалаврга чейинки жана бакалавр программаларынын даярдоо курсу жана биринчи курсунда окуган студенттер, ошондой эле даярдоо курсу жана илимий даярдык этабында билим алып жаткан магистратура жана докторантурадагы студенттер окуп баштаган алгачкы эки жарым жылдык мезгилде Мевлана программасынан пайдалана алышпайт.

Мевлана алмашуу программасынын шарттарын орундаткан киши программага кантип тапшыра алат ? Окуу жайдын Мевлана алмашуу программасынын координаторлугуна керектүү документтерди тапшыруулары керектелет.

Мевлана алмашуу программасынан пайдаланууну каалаган студент бара турган окуу жайына окуу акысын төлөйбү ?

Мевлана алмашуу программасынан пайдаланган студенттер окуу акысын жана кошумча төлөмдөрдү төлөбөйт. Программа Түркия Республикасынын Жогорку билим берүү кеңеши тарабынан толук каржыланат. Кабыл алуучу университетте студенттен окуу акысы алынбайт. Экинчи семестрге калгысы келген студент окуу акысынан тышкары жатакана, тамак-аш жана башка чыгымдарды төлөйт.

Эразмус+- бул Европа Биримдигинин спорт, жаштар, кесипкөйлүккө даярдоо, билим берүү тармактарына багытталган программасы. Аталган программа билим берүү, окутуу жана жаштар жаатындагы 25 жылдан ашуун европалык программалардын жетишкендиктерине таянат, бул европалык жана эл аралык кызматташтык ченемдерин камтыйт.

Эразмус+ прораммасы кызматташтыктын жаңы формаларын түзүү, эмгек рыногунун жана жарандык коомдун жаш катышуучуларын кызыктыруу, жаңы идеяларды колдоо, ар кандай иш-аракеттердин жана долбоорлордун ортосундагы жасалма чек араларды жоюу, билим берүү, жаштар, кесипкөйлүккө даярдоо тармактарында синергетикалык өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү аркылуу бул программалардын чегинен чыгууга максатталган. Эразмус + Европа жана башка мамлекеттерде адамдык жана социалдык капиталды өнүктүрүү жагынан бардык муктаждыктарга жооп бере ала турган натыйжалуу курал болууга умтулууда..

Ушул себептен улам программанын алкагында колдоого алынган бардык иш-чаралар "Erasmus +" аталышын колдонуу менен жүргүзүлүүсү керек. А бирок, талапкерлерге Эразмус+ программасын жакшы түшүнүү үчүн, белгилүү бир багытта тиешелүү Эразмус+ прогаммасынын төмөндөгүдөй башка аталыштары колдонуулусу мүмкүн.

  • «Erasmus+: Comenius» («Эразмус+: Комениус») - мектептик билим берүү чөйрөсүнө гана тиешелүү программа;
  • «Erasmus+: Erasmus» («Эразмус+: Эразмус») – жогорку билим берүү чөйрөсүнө жана максаттуу өлкөлөргө гана байланышкан программа;
  • «Erasmus+: Erasmus Mundus» («Эразмус+: Эразмус Мундус») – биргелешкен магистрлик даражаны алууга багытталган программа;
  • «Erasmus+: Leonardo da Vinci» («Эразмус +: Леонардо да Винчи») - кесиптик билим берүү жана окутуу чөйрөсүнө гана тиешелүү программа;
  • «Erasmus+: Grundtvig» («Эразмус+: Грундтвиг») - чоңдорго билим берүү чөйрөсүнө гана тиешелүү иш-чаралар;
  • «Erasmus+: Youth in Action» (Эразмус+: Жаштар аракетте) –жаштарга бей расмий жана формалдуу эмес билим берүүгө арналган программа;
  • «Erasmus+: Jean Monnet» («Эразмус+: Жан Монне»)- Европа Биримдигинин изилдөөлөрүнө гана байланыштуу;
  • «Erasmus+: Sports» («Эразмус+: Спорт»)- спорт жаатына гана тиешелүү.

Кененирээк маалыматты төмөнкү шилтемеден алсаңыздар болот: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

“Орхун” алмашуу программасы - Түрк Кеңешинин Түрк университеттер биримдигинин мүчө университеттеринин ортосунда студенттер менен окутуучулардын алмашуусуна багытталган программа (www.turkunib.org).

Программага катышуу шарттары:

“Орхун” алмашуу программасына катышуу үчүн бакалавр бөлүмүнүн студенти болуп, талапкерлердин орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2,5ден жогору болушу талап кылынат. Аспиранттардын орточо академиялык баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 3,00 дон кем эмес, 50% тил сынагынын баллы, калган 50%ы орточо баллды түзөт.

Бакалаврга чейинки жана бакалавр программаларынын даярдоо курсу жана биринчи курсунда окуган студенттер, ошондой эле даярдоо курсу жана илимий даярдык этабында билим алып жаткан магистратурагы студенттер окуп баштаган биринчи семестрде Мевлана программасынан пайдалана алышпайт.

Бардык талапка жооп берген студент Орхун алмашуу программасына кандайча тапшыра алат?

Керектүү документтерди туура толтуруп, ректоратын имаратында жайгашкан унивеситеттин тышкы байланыштар офисине тапшыруу керек.

Орхун алмашуу программасына катышуу мөөнөтү канча?

Студенттер чет өлкөдө кеминде бир, эң көп дегенде эки семестр окуй алышат. Семестрлердин саны талапкер өлкөлөрдүн билим берүү системасына ылайык айырмалануусун эске алуу менен, алмашуу бир же эки семестр болуусу мүмкүн. Академиялык кызматкерлер Орхун алмашуу программасына катыша алышат. Профессордук-окутуучулук курамдын мобилдүүлүк мөөнөтү кеминде эки жума жана бир окуу жылына бир гана жолу үч айды түзөт.

Студенттер “Орхун” алмашуу программасынын окуу акысын төлөшөбү?

Студенттер кабыл алынган университетте программа учурунда окуу акысын төлөшпөйт, бирок өз окуу жайларында милдеттүү түрдө окуу акысын төлөшөт.

Студенттер алмашуу программасынын алкагында кабыл алуучу окуу жайга кошумча төлөм төлөбөйт.

А) Жөнөтүүчү университет студенттердин жана окутуучулардын жол чыгымдарын жабат.

Б) Кабыл алуучу университет окутуучулар жана студенттер үчүн жатакана жана тамак-аш менен камсыз кылат.

1925-жылы Гейдельберг шаарында жалгыз студенттин демилгеси менен негизделген уюм, бүгүнкү күндө эл аралык студенттер жана илимпоздордун алмашуусундагы каржылык колдоо көрсөткөн дүйнөдөгү эң маанилүү уюмдардын катарына кирет.

DAAD программасы негизделгенден күндөн тартып, дүйнө жүзү боюнча эки миллиондой студентке колдоо көрсөтүп келди. DAAD Германиянын университеттеринин жана студенттер ассоциацияларынын биримдиги катары саналат. DAAD алмашуу программасы бир гана стипендия бөлүп берүү менен чектелип калбайт. DAAD Германиянын жогорку окуу жайларын интернационалдаштырууда каржылык колдоо көрсөтөт, германистика жана чет өлкөдө немис тилинин статусун бекемдейт, өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге натыйжалуу окуу жайларды түзүүгө жана башкаруу персоналына билим берүү, эл аралык илимий жана өнүгүү саясаты боюнча консультативдик колдоо көрсөтөт.Стипендия каражаттары негизинен, ар кайсы министрликтерден, алгач эле тышкы иштер министрлигинен жана жекене ишканалар, уюмдар жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү менен федералдык каражаттарынан бөлүнүп берилет.

Стипендиялар – эң мыктыларга

ДААД мыкты студенттерге жана окумуштууларга каржылык колдоо көрсөтүүдө мурдагы жетишкен ийгиликтерине таянып, келечектеги жооптуу жетекчилерди даярдап, дүйнө жүзү боюнча узак мөөнөттүү туруктуу байланыштарды түзүүнү көздөйт.

Ошондой эле ДААД өзүнүн стипендиаттары жана бутүрүүчүлөрүнө адистик жана маданий тармактарына дагы колдоо көрсөтүүгө умтулат.

Программа боюнча кененирээк маалыматты төмөнкү шилтеме аркылуу окусаңыздар болот: www.daad.kg

АКШ Өкмөтү билим берүү, илимий тармактагы адистерди алмашуу боюнча ар түрдүү программаларды каржылайт. Бул программалар маалыматтар, идеялар менен эркин алмашууга жана ошону менен катар Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын жарандарынын ортосундагы өз ара түшүнүүчүлүктү тереңдетүүгө түрткү болот.

  • Фулбрайт изилдөө программасы

Фулбрайт изилдөө программасы 1946-жылы сенатор Дж. Уильяма Фулбрайттын демилгеси менен негизделген. Бул программа илмий даражага ээ адистерге багытталып, асерикалык окумуштууларга Кыргызстанда лекция өтүп, ал эми кыргыз окумуштууларына Кошмо Штаттарга барып, илимий изидөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

  • Фулбрайт магистрдик/изилдөө программасы

Фулбрайт магистрдик/изилдөө программасы-ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрүнө жана илимий даражага ээ болбогон ар кыл кесиптин жаш өкүлдөрүнө гумантирадык, инженердик жана социалдык илимдер жаатында АКШда билим алуу же изилдөөлөрдүү жүргүзүүгө өбөлгө түзөт.

Чет тилдеринен сабак берүүчү окутуучулар үчүн Фулбрайт программасы (FLTA)

Аталган программа учурда англис тили боюнча окутуучулар менен келечекте англис тили боюнча мугалимдик кесипте окуп, жогорку окуу жайынын акыркы курсунда окуп жаткан студенттерге багытталган. Бул программа кыргызстандык англис тили боюнча окутуучулар (же англис тили боюнча мугалимдикке окуп жаткан студенттер) АКШнын кампустарында жумасына 20 саатка чейин, семестрде эки курс кыргыз тилин окутуу менен окутуучулук тажрыйбасын байытышат.

Студенттерди алмашуу боюнча глобалдуу программа (Global UGRAD) АКШ Мамдепартаментинин алдындагы билим берүү жана маданият Бюросунун программасы. Армения, Азербайжан, Белоруссия, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Россия Федерациясы, Тажикстан, Түркмөнстан, Украина жана Өзбекстандын студенттеринин бир семестр же толук акдемиялык жыл билим алуусуна мүмкүнчүлүк берет.

http://www.chevening.org/welcome-to-chevening