2021-2022-Окуу жылы үчүн профессордук-окутуучулук курамды кабыл алуу жөнүндө кулактандыруусу


  • 2022-01-14

Арыздарды кабыл алуу тартиби: Арыздар жарыя берилген күндөн тартып 15 (он беш) күндүн ичинде (14-28 январь, 2022) КТМУнун Кадрлар башкармалыгында кабыл алынат. Почта жана/же электрондук дарек аркылуу жиберилген арыздар өз мөөнөтүнөн кечигип келген учурда Кадрлар башкармалыгы жооптуу болбойт. Арыздарды кабыл алуу учурунда Кыргызстандын жергиликтүү иш убактысы эске алынат. Конкурстун жыйынтыгы тууралуу маалыматтарды Кадрлар башкармалыгынан билүүгө болот.
Талап кылынган документтер:
Профессор, доцент жана доценттин м.а. кызмат орду үчүн: Арыз*, өмүр баян, жогорку билимин, илимий даражасын жана илимий наамын тастыктаган дипломдор (нотариус тарабынан тастыкталган), жарыяланган макалалардын тизмеси, паспорттун көчүрмөсү, 1 даана сүрөт (3Х4), өздүк баракча, соттолбогондугу тууралуу маалымкат.
Дареги: Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал кичи району 30/42, Ч. Айтматов атындагы студенттик шаарча, ректораттын имараты, Кадрлар башкармалыгы (каб.: 112), Бишкек/Кыргызстан.
Электрондук дарек :  bilgi.personel@manas.edu.kg (Талап кылынган бардык документтерди э-почта аркылуу жөнөтсөңүз болот).
Байланыш телефондору: 00996 (0312) 49 27 81-82 факс: 0096 (312) 54 19 35.
Эскертүү: Талапкерлердин документтери “Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин доценттин милдетин аткаруучу, доцент жана профессор наамын берүү жана аларды дайындоо боюнча нускамасынын ”  (https://manas.edu.kg/docs/mevzuatkg.pdf)  негизинде каралат. Талапкер жараны болгон өлкөнүн мамлекеттик же расмий тили/тилдери чет тили катары эсептелбейт.
*Арыздын үлгүсүн (http://www.manas.edu.kg/index.php/dokumanlar) ала аласыз.

Факультети Бөлүмү/Программасы Кызматы Саны Талаптар
Гуманитардык факультет Түркология доцент м.а. 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Азыркы түрк диалектилери тармагы боюнча илимий эмгектери болушу керек.
Табигый илимдер факультети  Колдонмо математика жана информатика профессор 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Дифференциалдык теңдемелер жана информатика боюнча илимий эмгектери болушу шарт.
Инженерия факультети Электроника жана электр инженериясы  доцент 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Фотоника, оптика, колдонмо электромагнетика жана оптоэлектроника тармактарынын бир же бир нече багыттары боюнча изилдөө жүргүзүү.
Химиялык инженерия профессор 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү.
 
    Социалдык медиада бөлүшүү