Кыргыз жана түрк тилдерин өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагы


  • 2021-11-29

Университетибиздин жобосуна ылайык 2021-жылдын 13-17-декабрында кыргыз тилин жана түрк тилин колдоно билүү жөндөмүнүн методу жана анын негиздери боюнча кыргыз жана түрк тилдерин өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагы өткөрүлөт.

Сынактар

Сынак өткөрүлүүчү күн жана сынак алынуучу жер

Сынакка катышуу үчүн кайрылуу күндөрү

 

Кыргыз тили

 

13-14-декабрь, 2021-жыл

Саат: 10.00

 

 

29.11.2021 – 10.12.2021

Башкы имарат

Дарсканалар: 205, 206.

 

Түрк тили

 

15-16-17-декабрь, 2021-жыл

Саат: 10.00

 

 

29.11.2021 – 10.12.2021

Башкы имарат

Дарсканалар: 205, 206.

 

Эскертүү: Сынак жандуу түрдө, сынакка бетме-бет катышуу жолу менен өткөрүлөт.

Сынакка катышуучулар өзү иштеген бөлүмдүн жардамы менен Чет тилдер жогорку мектебине жогоруда белгиленген күндөрдүн аралыгында кайрылуулары керек.

 

КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИН ӨЗДӨШТҮРҮҮ ДЕҢГЭЭЛИН

АНЫКТОО СЫНАГЫН ӨТКӨРҮҮНҮН НЕГИЗДЕРИ

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин профессор-окутуучу курамын университетте окутуу тилдери болуп саналган кыргыз жана түрк тилдерин үйрөнүүгө кызыктыруу жана өздөштүрүү деңгээлин аныктоо максатында өткөрүлө турган Кыргыз жана түрк тилдерин өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагынын (мындан ары тилди өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагы) негиздери төмөндө көрсөтүлгөн:

1. Сынакка катышууга арыз берүүнүн шарттары, тартиби жана мөөнөтү:

a) Тилди өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагына катышуу үчүн университетте толук

айлык акы менен иштеген окутуучулар арыз бере алышат.

b) Окутуучулар жараны болгон мамлекеттин расмий же мамлекеттик тил сынагына

катыша алышпайт.

c) Тилди өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагы ар бир окуу жылынын декабрь айында

өткөрүлөт. Сынакка катышууга арыз берүү мөөнөтү, сынактын өтө турган күнү, жери

жана сааты Чет тилдер жогорку мектебинин жетекчилиги тарабынан университеттин

сайтында жарыяланат.

d) Тилди өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагына катыша турган талапкерлер өздөрү

иштеген академиялык түзүм аркылуу Чет тилдер жогорку мектебинин жетекчилигине

арыз менен кайрылышат. Арыздар сынак болордон 3 (үч) күн мурун тийиштүү түзүмдөр

аркылуу жиберилет. Кулактандырууда белгиленген мөөнөттүн ичинде арыз менен

кайрылбаган талапкерлер сынакка катыша алышпайт.

2. Сынак өткөрүү тартиби жана жыйынтыктарды баалоо

a) Кыргыз жана түрк тилдерин өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагы эки негизги этаптан турат: жазуу жана оозеки.

1. Жазуу түрүндөгү сынак төмөндөгү этаптардан турат: окуп тушүнүү, угуп түшүнүү, жазуу жүзүндө оюн билдирүү жана которуу. Жазуу түрүндөгү сынак 100 баллдык шкала менен бааланат. Жазуу түрүндөгү сынактын ар бир этабы үчүн (окуп тушүнүү, угуп түшүнүү, жазуу жүзүндө оюн билдирүү жана которуу) 25 балл берилет.

2. Оозеки сынагында талапкерлер өз тармагы боюнча белгилүү бир темада сабак өткөрүп, оозеки сүйлөшүү жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт. Оозеки сынагы 100 баллдык шкала менен бааланат.

b) Тилди өздөштүрүү деңгээлин аныктоо сынагынын жыйынтык баллынын 70%ын жазуу

түрүндөгү сынак, ал эми 30%ын оозеки сынак түзөт. Сынакты ийгиликтүү тапшыруу үчүн

талапкер мүмкүн болгон 100 (жүз) баллдан кеминде 70 (жетимиш) балл алышы керек.

Талапкер жазуу түрүндөгү сынактан жана оозеки сынагынан өз-өзүнчө мүмкүн болгон

100 (жүз) баллдан кеминде 70 (жетимиш) балл алышы керек.

    Социалдык медиада бөлүшүү