Колдонмо математика жана информатика бөлүмү 2007-жылы Табигый илимдер факультетинин базасында ачылган. 2007-2008-окуу жылында биринчи студенттерди бөлүмгө кабыл алуу жүргүзүлгөн.

Студенттерди (Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка өлкөлөрдүн жарандарын) тандоо жана бөлүмгө кабыл алуу Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин Студенттерди тандоо жана бөлүштүрүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн сынактын жыйынтыгы жана Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт.

 

Бөлүмдүн милдеттери, максаттары

Колдонмо маселелер менен байланыштуу болгон маалымат жана имитациялык моделдерди моделдөөнүн математикалык ыкмаларын изилдөө

Компьютер тармактарынын коопсуздугун жана администрациялоо каражаттарын,  автоматташтырылган системаларды жана маалыматтарды иштетүү каражаттарын башкаруу ыкмаларын изилдөө

Өндүрүштө жана технологиялык ишмердүүлүктө пайда болгон математикалык маселелерди чыгарууда сандык ыкмаларды колдонуу

Программалоо тилдерин үйрөнүү

Сүрөттөрдү санариптик иштетүүнү, компьютердик графика каражаттарын, мультимедиа жана автоматташтырылган долбоорлоону изилдөө

Болжомолдоо жана системалык анализ жүргүзүүчү маалымат системаларынын математикалык ыкмалары

Өндүрүш ишмердүүлүгүнүн сапатын башкаруу процесстери менен байланышкан маалымат системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу

Колдонмо математика жана информатика бөлүмү эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо, финансы маалыматтарын иштетүү боюнча адистерди даярдайт. Окуу мөөнөтү, Болон системасына ыйлайык, 4 жыл. Бүтүрүүчүлөргө “Колдонмо математика жана информатика” багыты боюнча “Бакалавр” академиялык даражасын ыйгаруу менен диплом берилет.

Илимий-изилдөө иштери

Илимий-изилдөө иши төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт: математикалык физиканын асимптоттук методдору, жакындоо теориясы, экстремалдык полиномдор, сандык ыкмалар, айырмалуу теңдемелер, социалдык инженерия, жасалма интеллект, маалымат жана коммуникация технологиялары, чоң маалымат базаларын долборлоо, финансылык жана компьютердик математика, сүйлөөнү компьютердик синтездөө жана колдонмо информатика.

Проф.док.
Асан ӨМҮРАЛИЕВ

Бөлүм башчысы

 

"Азыркы коомдун дээрлик бардык тармактарында абдан актуалдуу жана суроо-талапка ээ болгон кесиптер "Колдонмо математика жана информатика" адистиги менен байланыштуу.

Окуу жайыбызда алган билимди илимий-изилдөө борборлорунан, министрликтердин жана ведомстволордун маалымат бөлүмдөрүнөн, илимий-өндүрүштүк иш менен алектенген уюмдардан жана ишканалардан, финансылык мекемелерден баштап, ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик башкаруучу органдарында иштөөгө чейин пайдаланууга болот. Мындай диплом системдик администратордун, маалыматтар базасынын операторунун, компьютердик маалыматтар аналитигинин, программисттин, системанын инженеринин кызматын ээлөөгө, ошондой эле компьютердик программаларды иштеп чыгуу жана компьютердик тармактарды  тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары, бул адистикке ээ болгон бакалаврлар математик, системалык жана финансылык аналитик болуп да иштей алышат.

Окуу курсу, алгебра, геометрия, логика, дискреттик математика сыяктуу математикалык сабактар жыйындысын, ошондой эле заманбап компьютер технологиялары жана программалоо менен байланышкан сабактарды камтыйт. Сандык методдор, оптималдаштыруу методдору, маалыматтар базасы менен иштөө өзгөчөлүктөрү, программалоонун тилдери, системалык жана колдонмо программалык камсыздоо, компьютердик системалардын жана тармактардын архитектурасы сыяктуу сабактар сөзсүз түрдө изилденет.

Бул адистик боюнча окуган студенттер уникалдуу жана пайдалуу көндүмдөргө ээ болушат. Алар математикалык ыкмалардын жардамы менен ар кандай илимий-өндүрүш тармактарында информациялык жана имитациялык моделдерди моделдөөнү, математикалык камсыздоо көз-карашы менен компьютердик техниканын жаңы элементтерин түзүүнү жана өркүндөтүүнү үйрөнүп алышат.

Курс, программалоо тилдерин жана ыкмаларын мыкты үйрөнүүгө жана аларды физика менен химиядан баштап, экономика менен экологияга чейинки ар кандай тармактарда оригиналдуу программаларды жазууга мүмкүндүк берет. Бул адистик программалык камсыздоону иштеп чыгуу менен алектенүүгө, компьютердик тармактарды жана эсептөөчү сервистердин автоматташтарылган системаларын тейлөөгө, ар кандай маалымат базалары жана операциялык системалар менен иштөөгө жардам берет.»