Декандан сөз

Табигый Илимдер Факультетинин Веб сайтына кош келиңиздер!!!

Табигый илимдер факультети 2008-жылы ачылган жаңы факультет болуп саналат. Факультет “Математика”, “Колдонмо математика жана информатика” жана “Биология” бөлүмдөрүнөн турат. “Математика” жана “Колдонмо математика жана информатика” бөлүмдөрү төмөнкү эки баскычта билим берүүдө. "Колдонмо математика жана информатика" багытында бакалавр, "Математика" багытында бакалавр жана магистр даражасында адистерди даярдоодо. Биология бөлүмүндө "Биология"  багытында   бакалавр жана "Биология", "Биотехнология" багыттарында магистр даражасында адистер даярдалат.  Биохимия, гистология/морфология, ботаника жана зоология лабораторияларыбыз студенттерге тажрыйбаларды жасатуу менен бирге, бөлүмдүн мугалимдери илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн  да колдонулат. 

Студенттерибиз Кыргызстан, Туркия жана Орто Азиянын ар кайсы мамлекеттеринен социалдык, экономикалык, этникалык жана диний көп түрдүүлүктөн келишет. Факультетибиздин негизги миссиясы, Кыргыз-Түрк "Манас" университетин Орто Азияда жана да Европада эң алдыңкы университеттердин катарына кошуу. Бул үчүн факультетибизде Кыргызстан, Түркия жана Орто Азиядагы Түрк мамлекеттеринин өнүгүү жана социалдык муктаждыктарын эске алуу менен жаңы бөлүмдөрдү ачуу үчүн иш-аракеттер жасалууда.
Учурда факультетте 7 профессор, 8 доцент, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 3 адис жана 3 илимий кызматкер эмгектенүүдө. Факультет жогорудагы персоналдары менен студенттердин жөндөмүн, жетишкендигин жана кесиптик билимдерин жогорку деңгээлге жеткирүү үчүн билим беришүүдө.

Университетибиздин максатын, стратегиясын жана башка милдеттерин ишке ашыруу үчүн бир негизги ураан түзгөнбүз: "Университеттен да артык!" Бул ураан алдында бир канча жыл ичинде Кыргыз-Түрк "Манас" университетин дүйнөнүн эң ири билим борборуна айландырабыз деген ишеничим чоң. Бул максатты ишке ашырууда фундаменталдык билим берген Табигый илимдер факультетинин жоопкерчилигин сезип, бул милдетти ишке ашырыш үчүн бардыгыбыз бирге колубуздан келишинче аракет кылабыз.

Б.и.д., Профессор
Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВА

Декан