Башкаруу

Декан

Б.и.д., Профессор
Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВА

Декан

Декан жардамчысы

Доц.док. Мээрим ИМАШ КЫЗЫ
Доц.м.а.док. Йылмаз Кайа

Факультеттин катчысы

Чынара ТАБАЛДИЕВА

Факультет кеңеши

Проф.док. Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВА
Декан
Проф.док. Анаркүл Урдалетова
Бөлүм башчысы
Проф.док. Асан ӨМҮРАЛИЕВ
Бөлүм башчысы
Проф.док. Мухаммет КАМАЛИ
Ага окутуучу
Проф.док. Ибрахим Илкер Өзйигит
Ага окутуучу
Доц.док. Тамара КАРАШЕВА
Ага окутуучу
Доц.док. ИСМЕТ АЛТЫНТАШ
Ага окутуучу
Доц.док. Кадырбай ЧЕКИРОВ
Бөлүм башчысы
Доц.м.а.док. Йылмаз Кайа
Ага окутуучу

Башкаруу кеңеши

Проф.док. Гүлбүбү КУРМАНБЕКОВА
Декан
Проф.док. Анаркүл Урдалетова
Бөлүм башчысы
Проф.док. Али Аслан
Ага окутуучу
Доц.док. Кадырбай ЧЕКИРОВ
Бөлүм башчысы
Доц.док. Калыскан МАТАНОВА
Ага окутуучу