Башкаруу

Мүдүр

Кесиптик жогорку мектеп мүдүрү
Доц.М.А.Др. Махмут ВУРАЛ

Мүдүрдүн жардамчысы

Ага окутуучу док. Гульмира АЖЫГУЛОВА
Ага окутуучу док. Серхат АТМАЖА

Жогорку мектеп катчысы

Солтобай Зарипбеков

Жогорку мектеп кеңеши

Доц.м.а.док. Махмут ВУРАЛ
Ага окутуучу док. Серхат АТМАЖА
Ага окутуучу док. Гульмира АЖЫГУЛОВА
Доц.м.а.док. Гулнара КАРАДЕНИЗ
Доц.док. Абдуллах Ердал ТУМЕР
Ага окутуучу Рашит ЙЫЛМАЗ
Ага окутуучу Гүлзаада АБДРАЛИЕВА
Ага окутуучу Насикат АЛИЕВА
Ага окутуучу док. Каданбай БАКТЫГУЛОВ
Ага окутуучу Мустафа ӨЖАЛ
Ага окутуучу Мехмет Рүштү Чифтчи
Ага окутуучу Убейдуллах ШЕНЕР

Башкаруу кеңеши

Доц.м.а.док. Махмут ВУРАЛ
Ага окутуучу док. Серхат АТМАЖА
Ага окутуучу док. Гульмира АЖЫГУЛОВА
Доц.м.а.док. Гулнара КАРАДЕНИЗ
Доц.док. Абдуллах Ердал ТУМЕР
Ага окутуучу Рашит ЙЫЛМАЗ