ЖОЖдон  Кийинки Билим Боюнча Нускамасы (Жаӊы)

Докторантура (Phd) Программаларын Ишке Ашыруу Жөнүндө Жол-Жобосу

ЖОЖдон Кийинки Билим Берүү Жана Сынак Өткөрүү Боюнча Нускамасы

Диссертацияны даярдоо жол-жобосу

Чет Тил Сынагы Боюнча Баллдарды Которуу Таблицалары