Байланыш үчүн

Дарек

Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, 720038, Жал, Бишкек