Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана илим Министрлиги тарабынан 2019 ж. 4 июнундагы № 683/1 буйругу менен бекитилген

 

2019-2020 окуу жылы үчүн “Жалпы республикалык тестирлөөнүн” жыйынтыктары боюнча абитуриенттерди тандоо жана сунуштоо турларын өткөрүү графиги

8-13 июль

Биринчи тур

8-13 июль

Сертификат талондорун чогултуу

10 июль, 14.00-до

Сертификат талондорун чогултууну аяктоо

11 июль, 10.00-го чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмесинин илиниши

11-13 июль

Сунушталган абитуриенттин окуу жайга окууну каалай тургандыгын тастыктоосу

   

15-20 июль

Экинчи тур

15-17 июль

Сертификат талондорун чогултуу

17 июль 14.00-до

Сертификат талондорун чогултууну аяктоо

18 июль 10.00-го чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмесинин илиниши

18-20 июль

Сунушталган абитуриенттин окуу жайга окууну каалай тургандыгын тастыктоосу

   

22-27 июль

Үчүнчү тур (ББжИМ уруксаты менен өткөрүлөт)

22-24 июль

Сертификат талондорун чогултуу

24 июль,14.00-до

Сертификат талондорун чогултууну аяктоо

25 июль,10.00-го чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмесинин илиниши

25-27 июль

Сунушталган абитуриенттин окуу жайга окууну каалай тургандыгын тастыктоосу

   

25 августка чейин

КР ББжИМ-не толук отчет тапшыруу жана абитуриенттердин тизмесин Билимди Баалоо жана окутуу усулдарды борборуна (ББОУБ) тастыктоого жөнөтүү