КР БИМ 18 .04 .2017 ж. № 460 /1 «Босого баллдар жөнүндө» буйругу на ылайык 2017-2018 окуу жылына

абитуриенттерди жогорку окуу жайларына

гранттык орундарга кабыл алуу үчүн

төмөнкү босого баллдар

бекитилди :

 

НЕГИЗГИ ТЕСТ БОЮНЧА – 110 балл;

•  англис тили боюнча –  60 балл;

•  химия боюнча –  60 балл;

•  биология боюнча –  60 балл;

•  физика боюнча – 60 балл;

•  тарых боюнча – 60 балл;

•  математика боюнча – 60 балл.