доц., докт. Дагыстан Шимшек (Студент тандоо жана жайгаштыруу борборунун башчысы)

Азизе Сечер (Студент тандоо жана жайгаштыруу борборунун кызматкери)

 

Жетекчи топ

доц., докт. Дагыстан Шимшек

СТЖБ башчысы

проф., докт. Анвар Мокеев

топтун мүчөсү

Гүнхан Кайыхан

топтун мүчөсү

Мустафа Жевиз

топтун мүчөсү

Азизе Сечер

Секретарь

 

Апелляция комиссиясы

проф., докт. Жусуп Пиримбаев

Башчы

доц., докт. Мурат Кожобеков

мүчө

окутуучу Кадир Йогуртчу

мүчө

 

Кабыл алуу комиссиясы

докт. Мирзат Ракимбек уулу

жооптуу катчы

докт., доц.м.а. Сейил Нажимудинова

комиссиянын мүчөсү

докт., доц.м.а. Азамат Максүдүнов

комиссиянын мүчөсү

ага окутуучу Гүлсанам Абдувалиева

комиссиянын мүчөсү

Кенже илимий кызматкер Адиля Ямалтдинова

комиссиянын мүчөсү

Кенже илимий кызматкер Дастан Асеинов

комиссиянын мүчөсү

Кенже илимий кызматкер Негизбек Шабданалиев

комиссиянын мүчөсү

Тилек Майтыков

комиссиянын мүчөсү

Кенже илимий кызматкер Айбек Бөдөшев

комиссиянын мүчөсү

Мелисбек Кыргызалиев

комиссиянын мүчөсү

Жылдыз Өскөнбаева

комиссиянын мүчөсү

Руслан Адил Акай Тегин

комиссиянын мүчөсү

ага окутуучу Нарынгүл Маргазиева

комиссиянын мүчөсү

Кенже илимий кызматкер Кадырбек Султакеев

комиссиянын мүчөсү

Назима Сулайманова

комиссиянын мүчөсү

Айдай Ибраева

комиссиянын мүчөсү