Абитуриент 2016

Студент кабыл алуу сынагы

2016-2017-окуу жылы үчүн Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алына турган Кыргызстандын жарандарын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандарды студенттикке тандоо жана тийиштүү бөлүмдөргө жайгаштыруу Студент тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан ишке ашырылат.

Студенттерди кабыл алуучу бөлүмдөр

2016-2017-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөргө студенттер кабыл алынат. Таблицада бөлүмдөрдүн коду, аты, окуу мөөнөтү , артыкчылык берилүүчү сабактар жана бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Тандоо баракчасын толтуруп жатканда № 1-таблицадагы маалыматтарды эске алууңуз зарыл.

 

1-таблица

2016-2017-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ

ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

Бөлүмдөр-

дүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү ( жыл ) *

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

0101

Тарых бөлүмү

4

Гуманитардык

2 5

0102

Түркология бөлүмү

4

Гуманитардык

25

0103

Орус тили жана адабияты бөлүмү **

4

Гуманитардык

15

0104

Англис тили жана адабияты бөлүмү **/***

4

Гуманитардык , ч ет тил

20

0105

Кытай тили жана адабияты бөлүмү **

4

Гуманитардык

15

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0107

Философия бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0108

Психологиялык - педагогикалык кеңеш жана көмөк бөлүмү

4

Гуманитардык

15

0109

Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

15

0110

Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү **/***

4

Гуманитардык , чет тил

15

0111

Түркчө-орусча котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

13

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү ** /***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, чет тил

30

0205

Финансы жана кредит бөлүмү

4

табигый-так илимдер

30

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

 

35

0302

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0303

Радио, телевидение жана киноискусство бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Компьютердик инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0402

Экология инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0403

Тамак-аш инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0404

Химия инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

0701

Туризм жана мейманкана иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

35

0702

Туризм жана саякат иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

25

0703

Туризм жана коомдук тамактануу бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

30

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Мөмө - жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

2 5

0901

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

5

Табигый-так илимдер

25

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

1101

Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

25

1102

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

25

ТАБИГЫЙ - ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика

4

Табигый-так илимдер

30

1202

Биология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

1203

Математика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

30

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

1301

Сүрөт бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

20

1302

Графика бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

20

1303

Актёрдук өнөр бөлүмү

4

Гуманитардык, a дистик сынагы ****

25

1304

Эстрадалык вокал бөлүмү

4

Гуманитардык, a дистик сынагы ****

2 5

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

 

1401

Дин таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

40

1402

Ислам таануу бөлүмү

4

A дистик сынагы ****

40

КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП (программалар)

3501

Кеңсе менеджменти жана жетекчинин ассистенти

2

Гуманитардык

4 0

3502

Бухгалтердик эсеп жа на аудит

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4 0

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо

2

Табигый-так илимдер

40

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо

2

Табигый-так илимдер

4 0

3505

Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

40

3506

Маркетинг

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4 0

3507

Туризм жана мейманкана иштетүү

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4 0

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

** Бул бөлүм гө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис , орус же кытай тил ин да окуш ат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

*** Бул бөлүмдөрдө окуганды каалаган абитуриенттер чет тил сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.

**** Адистик сынагын тиешелүү факультет жана жогорку мектептер тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ Ч.Айтматов атындагы кампуста) өткөрөт.