Сынак
Hits : 422

Сынак качан жана кайсы жерлерде өткөрүлөт ?

  • “Манас” университетинин 2019-жылкы студенттерди кабыл алуу сынагы 2 тур түрүндө Бишкек шаарында жана төмөндө көрсөтүлгөн убакытта өткөрүлөт.

Сынактын түрү

Орду

Күнү

Сааты

Жалпы сынак

Бишкек

7-июль, 2019-ж.

10:00

Чет тил сынагы

Бишкек

7-июль, 2019-ж.

14:30

  • Сынакты «Сынак баракчасында» көрсөтүлгөн жерде гана тапшырасыздар.