Сынак
Hits : 381

Сынак качан жана кайсы жерлерде өткөрүлөт ?

• “Манас” университетинин 2018-жылкы студенттерди кабыл алуу сынагы 2 тур түрүндө төмөнкү шаарларда жана көрсөтүлгөн убакытта өткөрүлөт.

Сынактын түрү

Орду

Күнү

Сааты

Жалпы сынак

Бишкек, Ош ш.

8 -июль, 2018-ж.

10:00

Чет тил сынагы

Бишкек, Ош ш.

8 -июль, 2018-ж.

14: 30

• Сынакты «Сынак баракчасында» көрсөтүлгөн жерде гана тапшырасыздар .