Кошумча жайгаштыруу үчүн калган орундар
Hits : 110

Бөлүмдөр-

дүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү ( жыл )*

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

0 101

Тарых бөлүмү

4

Гуманитардык

2

0 102

Түркология бөлүмү

4

Гуманитардык

2

0103

Орус тили жана адабияты бөлүмү **

4

Гуманитардык

3

010 4

Англис тили жана адабияты бөлүмү **/***

4

Гуманитардык , ч ет тил

1

0105

Кытай тили жана адабияты бөлүмү **

4

Гуманитардык

3

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

6

0107

Философия бөлүмү

4

Гуманитардык

4

0108

Психологиялык - педагогикалык кеңеш жана көмөк бөлүмү

4

Гуманитардык

6

0 1 0 9

Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

4

0 110

Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү **/***

4

Гуманитардык , чет тил

1

0 111

Түркчө-орусча котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

2

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

020 1

Экономика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

7

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

5

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү ** /***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, чет тил

6

020 5

Финансы жана кредит бөлүмү

4

табигый-так илимдер

9

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

 

5

0302

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

5

0303

Радио, телевидение жана киноискусство бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

8

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Компьютердик инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

7

0402

Экология инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

9

0403

Тамак-аш инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

6

0404

Химия инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

6

ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

0701

Мейманкана иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

5

0702

Туризм бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

8

0703

Сервис бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

4

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Мөмө - жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

7

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

7

0901

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

5

Табигый-так илимдер

6

ТАБИГЫЙ - ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика

4

Табигый-так илимдер

17

1202

Биология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

9

1203

Математика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

5

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

 

1401

Дин таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

6

КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП (программалар)

3501

Кеңсе менеджменти жана жетекчинин ассистенти

2

Гуманитардык

11

3502

Бухгалтердик эсеп жа на аудит

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

10

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо

2

Табигый-так илимдер

11

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо

2

Табигый-так илимдер

13

3505

Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

1 2

3506

Маркетинг

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

16

3507

Туризм жана мейманкана иштетүү

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

14