Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:

•  Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;

•  Аттестатын ала электер үчүн бүтүрүүчү класста (11-класста) окугандыгы тууралуу маалымдама;

•  Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;

•  Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);

•  Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.