2017-2018 окуу жылы үчүн “Жалпы республикалык тестирлөөнүн” жыйынтыктары боюнча абитуриенттерди тандоо жана сунуштоо турларын өткөрүү графиги

(КР БИМ 18 .04 .2017 ж. № 461 /1 буйругу)

 

10 -15 июль

Биринчи тур

10 -12 июль

Сертификат талондорун чогултуу

12 июль саат 14.00гө чейин

Сертификат талондорун чогултууну аяктоо

13 июль саат 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриент тердин тизмесинин илиниши

13 -15 июль

Сунушталган абитуриенттин окуу жайга окууну каалай тургандыгын тастыктоосу

 

 

17 -22 июль

Экинчи тур

17 -19 июль

Сертификат талондорун чогултуу

19 июль саат 14.00гө чейин

Сертификат талондорун чогултууну аяктоо

20 июль саат 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриент тердин тизмесинин илиниши

20 -22 июль

Сунушталган абитуриенттин окуу жайга окууну каалай тургандыгын тастыктоосу

 

 

24 -29 июль

 

Үчүнчү тур (Билим берүү жана илиим министрлигинин уруксаты менен өткөрүлөт)

24-26 июль

Сертификат талондорун чогултуу

26 июль саат 14.00го чейин

Сертификат талондорун чогултууну аяктоо

27 июль саат 10.00го чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриент тердин тизмесинин илиниши

27-29 июль 

Сунушталган абитуриенттин окуу жайга окууну каалай тургандыгын тастыктоосу

25 августка чейин

КР Билим жана илим министрлигине толук отчет тапшыруу жана абитуриенттердин тизмесин НТСке * тастыктоого жөнөтүү

*Бардык турлардын жыйынтыгы боюнча (гранттык жана контракттык орундарга), аталган жогорку окуу жайында окууну кааларын тастыктаган абитуриенттердин жалпы тизмеси, НТС уюмуна тастыктоого жөнөтүлөт.