Макулдашылды”

КР Билим берүү жана илим

Министрлиги ,

Кесиптик билим берүү башчылыгы

Абылкасымова Г. М. _________

“ ” _______ 2017 -ж

“Бекитемин”

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Биринчи проректору

Кулмырзаев А. А. _______

“___” ____________ 2017 -ж.

  2017 -2018 -окуу жылында Кыргыз-Түрк “Манас” университетине

КАБЫЛ АЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

1.  Жалпы негиздер  

•  Бул эрежелер Кыргыз Респбуликасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамдары менен билим берүү тармагында башка нормативдик актыларына ылайык иштелип чыккан регламент Кыргыз-Түрк “Манас” университетине абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жыйынтыктары боюнча кабыл алууда колдонулат.

•  Мамлекеттик билим берүү гранттарынын конкурсуна жалпы орто билим же орто кесиптик техникалык билимге ээ жана жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аныкталган чектелген упайлардан кем эмес упай алган сертификат ээлери катыша алат.

•  Абитуриент, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Уставы, билим берүү иш-чараларына алынган лицензиялары, мамлекеттик жана башка аттестациядан (аккредитация) өткөндүгү тууралуу сертификаттары, Кыргыз-Түрк “Манас” университетине кабыл алуу эрежелери, кирүү сынактарынын программалары ж.б. кабыл алууга тийиштүү маалыматтарды алууга укуктуу болуп саналат.

•  Мамлекеттик билим берүү грантына талап кылып жаткан абитуриенттерди кабыл алуу эрежелери, тартиби жана планы жогорку окуу жайларда билим алуу үчүн мамлекеттик билим берүү гранттары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттердин билим алуусу үчүн мамлекеттик билим берүү гранттары тууралуу Жобосунун” жана 2011-ж., 27-майындагы № 256 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартибинин” негизинде жүргүзүлөт.

•  Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Бул тилдерди билбеген студенттер негизги бөлүмүнө чейин 1 жыл тил үйрөнүү программасын (даярдык курсту) окуйт.

•  Кыргыз-Түрк “Манас” университетине өтүүнүн негизги критерийлери төмөндөгүдөй:

•  Билим деңгээли жана абитуриеттердин жөндөмдүүлүктөрү

•  Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы

2.  Жогорку окуу жайдын гранттык комиссиясы  

•  Мамлекеттик билим берүү гранттарынын ээси болгон абитуриенттердин арасынан тандоо жана кабыл алуу максатында граттык комиссия түзүлөт. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттердин билим алуусу үчүн мамлекеттик билим берүү гранттары тууралуу жобонун” негизинде гранттык комиссиянын курамы жана укуктары аныкталат.

•  Гранттык комиссиянын негизги милдети – Кыргыз Республикасынын “билим берүү” жөнүндө мыйзамынын негизинде жарандардын билим алууга болгон укуктарын сактоо менен кабыл алуу процедурасын мыйзамга ылайык жүргүзүү, академиялык тазалык жана объективдүүлүктү сактоо болуп саналат.

•  Гранттык комиссиянын төрагасы/төрайымынын милдеттери – кабыл алуу планын аткаруу, лицензиялык түрдө бөлүнүп берилген квотаны сактоо, жогорку окуу жайга кабыл алуу боюнча талаптарга, мыйзамдык акттарга, нормативдик документтерге ылайык иш жүргүзүү, кабыл алуу жана апелляция комиссиясынын милдеттерин аныктоо, иш алып баруу тартибин бекитүү, кабыл алуу жана апелляция комиссиясынын иш графигин бекитүү.

•  Гранттык комиссиянын курамына Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректору же биринчи проректору, проректорлордун бирөөнөн төрага/төрайым, төрага/төрайымдын орун басары, жооптуу катчы, жооптуу катчынын орун басарлары, жалпы республикалык терсирлөө боюнча гранттык орун бөлүнгөн структуралык академиялык бөлүмдөрдөн бирден тажрыйбалуу профессор же доценттер кирет.

•  Гранттык комиссиянын жооптуу катчысы гранттык комиссиянын иш алып баруусуна жооп берет. Гранттык комиссиянын жооптуу катчысы министрликтин макулдугу менен университеттин жетекчилиги тарабынан дайындалат.

3.  Документтерди кабыл алуу

3.1. Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алуу жарандын өзүнүн арыз жазуусу аркылуу жүргүзүлөт. Жогорку окуу жайга документтерди тапшыруу учурунда абитуриент инсандыгын жана жарандыгын күбөлөндүргөн документтерин көрсөтүшү керек. Арызга мамлекеттик үлгүдөгү орто мектепти/атайын кесиптик окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документ жана керектүү санда сүрөт тиркелет. Эгерде абитуриент кабыл алуунун эрежелеринде көрсөтүлгөн жеңилдиктерди талап кылса, кошумча документтер керектелет.

3.2. Кыргыз-Түрк «Манас» университетине мамлекеттик билим берүү гранты менен конкурска катышуу үчүн абитуриент министрлик тарабынан аныкталган упайдан төмөн болбогон жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча берилген сертификатын көрсөтүшү керек.

3.3. Гранттык (бюджеттик) орундарга тандоо жана кабыл алуу 2 тур менен өтөт:

1-тур -10-15июл ь ; 2-тур - 17-22 июль;

3-тур зарыл болгон учурда, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты менен 24-29-июль аралыгында өткөрүлөт.

4. Кабыл алуу

4.1. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенттеринин санына абитуриеттерди кабыл алуу документинин түп нускасы (оригинал) көрсөтүлүшү жана жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алган упайын көрсөткөн сертификатынын оригиналы менен жүргүзүлөт.

4.2. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенттеринин санына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриеттерди кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттердин билим алуусу үчүн мамлекеттик билим берүү гранттары тууралуу Жобосунун” жана КР Өкмөтүнүн 2011-ж., 27-майындагы № 256 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартибине” ылайык жүргүзүлөт.

4.3. Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алынганга сунушталган абитуриент 3 күндүн ичинде Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде окуй тургандыгын билдирип, кабыл алуу комиссиясына төмөндө көрсөтүлгөн документтерди бериши керек.

•  паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

•  орто мектепти бүтүргөндүгү жөнүндө аттестаттын түп нускасы (оригиналы);

•  жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча топтогон упайын көрсөткөн сертификаттын түп нускасы (оригиналы);

•  аскердик билети же каттоо ( приписной) күбөлүгү;

•  6 сүрөт (3х4 өлчөмүндө)

4.4. Кыргыз-Түрк «Манас» университетине тандоо жана кабыл алуу бекилген графиктин негизинде мөөнөттүн негизинде 2 тур менен өткөрүлөт. Ар бир тур 6 күн дөн турат , алардын 2,5 күнү абитуриенттерди каттоого, ташталган талондорду жыйноого кетет. Тандоо жана кабыл алуу бардык турда бирдей.

4.5. 3-турдагы тандоо жана кабыл алуу жогорку окуу жайлардын суроо-талаптары жана министрликтин уруксаты менен 2-турдан кийинки талап кылынбаган гранты бар болсо өткөрүлөт.

4.6. (КРнын 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 460/1 буйругу) предметтик тестирлөөгө талап кылынган багыт боюнча конкурстук кабыл алууга негизги жана предметтик тестирлөөдөн алган упайы өтмө (чектелген) упайдан жогору болгондор алынат.

4.7. Льгота боюнча:

•  I, II группадагы майып

•  согуштун катышуучулары жана согуштан майып болгондор менен бирдей укук (льгота) жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болгондор

•  бала кезинен бери майып, тубаса майып

•  жетим балдар жана ата-энеси тарабынан кароосуз калган балдар

•  запастагы аскер кызматкерлери (запастагы капитан, командир,солдаттар)

•  2002 ж. 17-18-марттагы Аксы окуяларында курман болгондордун балдары

•  2010 ж. апрель-июнь окуяларында курман болгондордун балдары

•  “кайрылман” статусун алгандар

Университетке бул категориядагы адамдар конкурстук негизде гранттык орундарга бөлүнгөн квотага жараша кабыл алынышат. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин гранттык комиссия абитуриенттердин жеке арыздарынын негизиндеги даярдоо багыттары жана адистиктери боюнча конкурстук түрдө квоталарды бөлүштүрөт. Жогорудагы көрсөтүлгөн категорияларга бөлүнгөн квоталар толбой калган учурда тандоо жана кабыл алуунун 3-турунда абитуриенттердин арасында жалпы шарттарда бөлүштүрүлүшү мүмкүн.