Бөлүмдөр-

дүн коду

Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты

Окуу мөөнөтү (жыл)*

Артыкчылык берилүүчү сабактар

Бөлүнгөн орун

                      ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

0101

Тарых бөлүмү

4

Гуманитардык 

1

0102

Түркология бөлүмү

4

Гуманитардык

3

0103

Орус тили жана адабияты бөлүмү**

4

Гуманитардык

3

0104

Англис тили жана адабияты бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, чет тил

1

0105

Кытай тили жана адабияты бөлүмү**

4

Гуманитардык

2

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

1

0107

Философия бөлүмү

4

Гуманитардык

6

0108

Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк бөлүмү

4

Гуманитардык

2

0109

Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

0

0110

Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, чет тил

2

0111

Түркчө-орусча котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

0

                     ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

0201

Экономика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

5

0202

Менеджмент бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

7

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, чет тил

5

0205

Финансы жана кредит бөлүмү

4

табигый-так илимдер

3

                      КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0301

Журналистика бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

 

5

0302

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

7

0303

Радио, телевидение жана киноискусство бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

9

                      ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

0401

Компьютердик инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер 

2

0402

Экология инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер 

3

0403

Тамак-аш инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер 

3

0404

Химия инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

5

0405

Электроника жана электр инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер 

4

0406

Өнөр жай инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

4

                      ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

0701

Мейманкана иши бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

6

0702

Туризм бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

2

0703

Сервис бөлүмү

4

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

3

                      АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

0801

Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

15

0802

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

10

                     ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

0901

Ветеринария бөлүмү

5

Табигый-так илимдер

5

                     ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

1201

Колдонмо математика жана информатика

4

Табигый-так илимдер

5

1202

Биология бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

7

1203

Математика бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

3

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

 

  1401

Дин таануу бөлүмү

4

Гуманитардык

12

                     КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП (программалар)

3501

Кеңсе менеджменти жана жетекчинин ассистенти

2

Гуманитардык

14

3502

Бухгалтердик эсеп жана аудит

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

18

3503

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо

2

Табигый-так илимдер

10

3504

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо

2

Табигый-так илимдер

22

3505

Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

14

3506

Маркетинг

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

12

3507

Туризм жана мейманкана иштетүү

2

Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей

12

3508

Темир иштетүү жана ширетүү программасы

2

Табигый-так илимдер

28

3509

Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясыпрограммасы

2

Табигый-так илимдер

32

3510

Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо программасы

2

Табигый-так илимдер

10